Author: Vinstonas Čerčilis

Citata Nr. 7468

Niekada nestovėjau, kai galėjau sėdėti, ir niekada nesėdėjau, kai galėjau gulėti.

Citata Nr. 7355

Taisantysis neturi būti per daug artimas taisomajam.

Citata Nr. 7171

Nei viena valanda nėra iššvaistyta,jeigu ji praleista balne.

Citata Nr. 6965

Karts nuo karto žmogus atsitiktinai užkliūna už tiesos, bet dažniausiai jis atsikelia ir nužingsniuoja toliau.

Citata Nr. 6563

Kad uždegtum, visų pirma pats turi degti tuo jausmu. Kad pravirkdytum, visų pirma ašaros turi tekėti pačiam. Kad įtikintum, visų pirma pats turi tikėti.

Citata Nr. 6492

Paplepėti visada geriau nei pakariauti.

Citata Nr. 5396

Sėkmė nebūna galutinė, nesėkmės nėra fatališkos: svarbi tik tvirtybė tęsti.

Citata Nr. 4615

Kiekvienas kvailys gali įžvelgti, kas yra negerai. Pabandykite pamatyti, kas yra gerai!

Citata Nr. 3904

Požiūris – tai mažytis dalykėlis, kuris padaro didelį skirtumą.

Citata Nr. 3588

Niekas nepajėgs pažeminti jūsų be jūsų sutikimo.

Citata Nr. 1677

Sėkmė būna dviejų tipų – pradinė ir galutinė.

Citata Nr. 965

Sėkmė – tai ėjimas nuo vienos nesėkmės prie kitos neprarandant entuziazmo.

Citata Nr. 751

Su kiekvienais metais vis labiau įsitikinu, kad protingiau ir teisingiau dėmesį sutelkti ties grožiu ir gėriu, stengiantis atsiriboti nuo blogio ir melo

Citata Nr. 502

Sėkmė susideda iš žingsniavimo nuo vienos nesėkmės prie kitos, neprarandant entuziazmo.

Citata Nr. 457

Pesimistas mato sunkumų kiekvienoje galimybėje, optimistas bet kokiame sunkume įžiūri galimybę.

Citata Nr. 215

Tvirtai tikiu, kad šiandien mes esame savo likimo šeimininkai ir kad įstengsime nudirbti visus mūsų laukiančius darbus. Jeigu tikime savo reikalu ir tvirtai pasiryžome laimėti, pergalė nuo mūsų nenusigręš.

Citata Nr. 170

Visi dideli dalykai yra paprasti. Juos galima apibūdinti žodžiais: laisvė, teisybė, garbė, pareiga, gailestingumas, viltis.

banner