Author: Viljamas Šekspyras

Citata Nr. 5804

Vaikų nedėkingumas gelia skaudžiau negu gyvatės įkirtimas.

Citata Nr. 5627

O, neregimoji vyno dvasia, jei žmonės dar nesurado tau vardo, – vadinkis nuo šiol velniu!

Citata Nr. 5436

Tikras draugas visada ir nelaimėj ir bėdoj greta, / Jei tau liūdna – jam nelinksma / Tu nemiegi – jis nerimsta, / Be jokių kalbų išties / Visad ranką tau išties. / Taip veiksmai nelygu būna, / Draugo arba pataikūno!

Citata Nr. 5241

Kam trūksta tvirtos valios – trūksta proto.

Citata Nr. 5113

Protingi vyrai nesėdės sudėję rankų ir neraudos dėl praradimų, o su gera nuotaika stengsis pataisyti padarytą žalą.

Citata Nr. 4881

Priimk visus patarimus, bet daryk tik pagal savo nuomonę.

Citata Nr. 4805

Meilė regi širdimi, todėl sparnuoti meilės angeliukai užsimerkę.

Citata Nr. 3912

Aš atsako kitokio neturiu – dėkoju tik, dėkoju ir dėkoju.

Citata Nr. 1994

… nuo vyno parausta nosis, ima miegas ir užeina noras šlapintis. Vynas sužadina ir kitokių norų, bet pats jisai užkerta jiems kelią; todėl galima sakyti, kad girtumas mulkina mūsų aistras: jis uždega jas – ir čia pat užgesina, jas sukelia – ir čia pat sutramdo, pažaboja; liepia joms laikytis, bet nepalaiko jų, pagaliau jis užmigdo jas ir, šitaip apmulkinęs, pasišalina.

Citata Nr. 1934

Nėr didesnio siaubo, kaip nedėkingumas …

Citata Nr. 1620

Tikėk, kad vietoj stovi saulė, tikėk, kad žvaigždės – ne liepsna, tikėk, jog tiesa – apgaulė, bet mano meilė amžina

Citata Nr. 1459

Todėl byloja meilė daug tikriau, kur žodžių maža, o jausmų daugiau! – „Vasarvidžio nakties sapnas“.

Citata Nr. 1427

Meilė nuteikia kaip saulės spindulys po lietaus.

Citata Nr. 1370

Iš gailesčio turiu aš būt žiaurus …

Citata Nr. 1340

Ką slepia žodis, kuriuo vadiname rožę? Kad ir kaip ją vadintume, ji nenustos nuostabiai kvepėti.

Citata Nr. 1158

Protingu būti ir kartu mylėti nesutelpa į žmogaus galias

Citata Nr. 1086

Aistra kaip anglis aušintina, kitaip širdis uždega ugnį.

Citata Nr. 1032

Jei kandus žodis paliktų žymes, visi vaikščiotume randuoti.

Citata Nr. 948

Dauguma žmonių, kurie suklumpa prie slenksčio, iš anksto buvo įspėti, kad viduje tyko pavojus.

Citata Nr. 935

Intriga yra silpnųjų jėga, net kvailiams užtenka proto kenkti.

Citata Nr. 603

Kvailiems žmonėms nelaimės, kurias jie prisišaukia, turėtų tapti mokytojais.

banner