Author: Viljamas Džeimsas

Citata Nr. 6891

Gal Dievas ir atleis mums mūsų kaltes, bet mūsų nervų sistema – niekada.

Citata Nr. 4739

Tikėjimas sukuria realybę.

Citata Nr. 3901

Žinoma, visų geriausas vaistas nuo nerimo yra Dievo tikėjimas.

Citata Nr. 3587

Norėkite susitaikyti su tuo. Susitaikymas su tuo, kas nutiko, – pirmasis žingsnis, kurį žengę pradėsite įveikti bet kokio nepasisekimo pasekmes.

Citata Nr. 2379

Didysis mano kartos atradimas yra tas, kad žmogiškoji būtybė gali keisti gyvenimą keisdama savo dvasinę nuostatą.

Citata Nr. 2264

Svarbiausias žmogaus prigimties principas yra geismas būti įvertintam.

Citata Nr. 2175

Tikėjimas kuria faktus.

Citata Nr. 2106

Dvasiniame gyvenime, kaip ir praktiniame, turintys žinių visada tobulėja ir laimi.

Citata Nr. 2075

Didžiausias perversmas mano mąstyme įvyko tada, kai supratau, jog žmonės gali keisti gyvenimą keisdami savo dvasines nuostatas.

Citata Nr. 2024

Palyginti su tuo, kokiais mes turėtume būti, mes esame tik pusiau aktyvūs. Mes naudojame tik mažą dalį savo fizinių ir dvasinių resursų. Kalbant plačiau, žmogiškosios būtybės toli gražu neišnaudoja joms suteiktų galimybių. Jos turi įvairiausių galių, kuriomis paprastai nepasinaudoja.

Citata Nr. 2016

Jeigu šiandien save matyčiau tokį patį, koks buvau praeityje, mano praeitis prisikeltų ir taptų mano ateitimi.

banner