Author: William Feather

Citata Nr. 4205

Kai kurie iš mūsų galbūt rastų laimę, jei taip žūtbūtinai dėl jos nekovotų.

banner