Author: Volteras

Citata Nr. 5638

Tikroji narsa atsiskleidžia nelaimėje.

Citata Nr. 5524

Kodėl laisvė tokia retenybė? Todėl, kad ji didžiausias gėris.

Citata Nr. 5461

Senatvė yra tam, kad patirtų nemalonumus, bet jai turi pakakti išminties juos nuolankiai iškęsti.

Citata Nr. 5446

Tas, kuris nemyli laisvės ir tiesos, gali būti galingu žmogumi, bet didžiu netaps niekados.

Citata Nr. 5252

Tik istorinėmis tiesomis galima tikėti ir gėrėtis.

Citata Nr. 5020

Tobulumas pasiekiamas lėtais žingsneliais, jis reikalauja laiko rankos.

Citata Nr. 4993

Jei Dievas sukūrė mus pagal savo atvaizdą, mes jam atsilyginome tuo pačiu.

Citata Nr. 4944

Šmeižimas – nemirtinga savimeilės ir dykinėjimo dukra <...> Kreiva šypsena ši perkarusi furija pila nuodus ant visų luomų, bet pagrindinis jos strėlių taikinys yra tie, kurie turi proto, grožio ir aukštą padetį.

Citata Nr. 4898

Meilė – tai gamtos audeklas, siuvinėtas vaizduote.

Citata Nr. 4825

Pirmas žingsnis… kurį žengiame šiame gyvenime, yra tas, nuo kurio priklauso visas tolesnis mūsų gyvenimas.

Citata Nr. 4765

Šmeižtai kartojami nurodant autorių, kad malonumas būtų be pavojaus.

Citata Nr. 4751

Pagarsinti kito paslaptį – išdavystė, atskleisti savąją – kvailystė.

Citata Nr. 4619

Žmogus laisvas tada, kai jis gali tai, ko nori, bet jis nelaisvas norėti: neįsivaizduojama, kad jis norėtų be priežasties.

Citata Nr. 4590

Mano meilė tėvynei neverčia manęs užsimerkti prieš kitataučių nuopelnus. Atvirkščiai, kuo labiau myliu tėvynę, tuo labiau stengiuosi praturtinti savo šalį brangenybėmis, įgytomis ne iš jos gelmių.

Citata Nr. 4563

Žmogus sutvertas veiklai. Neveikti ir negyventi žmogui – tas pats.

Citata Nr. 4390

Be galo menki žmonės kupini begalinio išdidumo.

Citata Nr. 3909

Visas svarbiausias užsienio kalbas įmanoma išmokti per šešerius metus, bet gerai išmokti savąją – negana viso gyvenimo.

Citata Nr. 1964

Išminties taisyklė tokia: naudokis, bet nepiktnaudžiauk. Nei susilaikymas, nei nesaikingumas laimės nesuteikia.

Citata Nr. 1950

Ką žmonės gauna nedėkodami, kuo jie naudojasi kaip pakliuvo, ką atiduoda kitiems, patys to nesuvokdami, ko netenka net nepastebėdami? (Gyvenimo).

Citata Nr. 1929

Mes dėl to melą laikome didžiausia gėda, kad iš visų blogų poelgių jį lengviausia nuslėpti ir paprasčiausia atlikti.

Citata Nr. 1870

Didžiausi nesutarimai sukelia mažiau nusikaltimu negu fanatizmas.

1 2 3
banner