Author: Volteras

Citata Nr. 7786

Matyti ir daryti tai, kas nauja, – labai didelis malonumas.

Citata Nr. 7713

Pažanga – gamtos dėsnis.

Citata Nr. 7576

Tas, kuris nugalėjęs keršija, nevertas būti nugalėtoju.

Citata Nr. 7371

Sąmojis nieko neįrodo.

Citata Nr. 7346

Nuobodulys – pats didžiausias mūsų priešas.

Citata Nr. 7292

Laimės ieškotojas panašus į girtuoklį, kuris niekaip negali rasti savo namų, nors žino, kad namus jis turi.

Citata Nr. 6886

Atmintis – mūzų motina.

Citata Nr. 6799

Tas, kuris baudžiasi slopinti žmogaus aistras dėl to, kad jos esančios pavojingos, panašus į tą, kuris norėtų nuleisti visą žmogaus kraują, nes šis esąs apopleksijos priežastis.

Citata Nr. 6484

20 metų reikia žmogui pasireikšti, 30 amžių prireikė ištirti jo sandarai. Amžinybės reikia pažinti jo sielai. Bet vienos minutės pakanka jam sunaikinti.

Citata Nr. 6469

Viltis pasveikti – pusė pasveikimo.

Citata Nr. 6207

Juoke visada yra savotiško džiugesio, kuris nesuderinamas su panieka ar pasipiktinimu.

Citata Nr. 6165

Nedera garsiai pasakoti apie malones, kuriomis mus apdovanojo moterys ir karaliai.

Citata Nr. 5980

Kritika – tikro žinojimo motina.

Citata Nr. 5638

Tikroji narsa atsiskleidžia nelaimėje.

Citata Nr. 5524

Kodėl laisvė tokia retenybė? Todėl, kad ji didžiausias gėris.

Citata Nr. 5461

Senatvė yra tam, kad patirtų nemalonumus, bet jai turi pakakti išminties juos nuolankiai iškęsti.

Citata Nr. 5446

Tas, kuris nemyli laisvės ir tiesos, gali būti galingu žmogumi, bet didžiu netaps niekados.

Citata Nr. 5252

Tik istorinėmis tiesomis galima tikėti ir gėrėtis.

Citata Nr. 5020

Tobulumas pasiekiamas lėtais žingsneliais, jis reikalauja laiko rankos.

Citata Nr. 4993

Jei Dievas sukūrė mus pagal savo atvaizdą, mes jam atsilyginome tuo pačiu.

Citata Nr. 4944

Šmeižimas – nemirtinga savimeilės ir dykinėjimo dukra <...> Kreiva šypsena ši perkarusi furija pila nuodus ant visų luomų, bet pagrindinis jos strėlių taikinys yra tie, kurie turi proto, grožio ir aukštą padetį.

1 2 3
banner