Author: Vladimiras Iljičius Leninas

Citata Nr. 5608

Pagrindinis dialektikos teiginys: abstrakčios tiesos nėra, tiesa visuomet konkreti…

Citata Nr. 5516

Kiekviena virėja gali valdyti valstybę.

Citata Nr. 5514

Menas priklauso liaudžiai!

Citata Nr. 4529

Valstybė yra vienos klasės prievartos prieš kitą klasę organas arba mašina.

Citata Nr. 3908

Tiesa, kad laisvė brangi – tokia brangi, kad ją reikia normuoti.

Citata Nr. 3453

Būna žmonių, kurie "nori kalbėti prieš", bet ką, kaip, kodėl, kam, jie ir patys nežino.

Citata Nr. 2382

Abejingumas yra tylus rėmimas to, kas stiprus, to, kas viešpatauja.

Citata Nr. 2369

Pasirodo, kad nuomojamosios žemės dydis atitinkamai didėja pagal valstiečių turtingumą; vadinasi, kuo daugiau valstietis turi savo žemės, tuo daugiau žemės jis nuomoja … pasirodo, kad žemesnės grupės brangiau moka už žemę, kartais net keturis kartus brangiau, palyginti su aukščiausia kategorija … nuomodami savo poreikius gerokai viršijantį žemės kiekį, pasiturintys valstiečiai paveržia vargingiesiems pramisti reikalingą žemę;

Citata Nr. 2215

Ar gali .. vystytis ir visiškai išsivystyti kapitalizmas, kai liaudies masės yra nuskurdusios ir jų skurdas dar didėja? Juk kapitalizmui vystytis reikia plačios vidaus rinkos, o … nuskurdimas pakerta šią rinką, grasina ją visiškai uždaryti ir kapitalistinės santvarkos organizaciją padaryti negalimą.

Citata Nr. 2204

Turtingieji ir sukčiai – tai dvi vieno medalio pusės, tai dvi svarbiausios kapitalizmo išaugintų parazitų rūšys, tai svarbiausi socializmo priešai; tiems priešams reikia ypatingos visų gyventojų priežiūros, jiems bent kiek pažeidus socialistinės visuomenės taisykles bei įstatymus, su jais reikia negailestingai susidoroti. Visoks silpnumas, visokie svyravimai, visoks sentimentalumas šiuo atžvilgiu būtų didžiausias nusikaltimas socializmui.

banner