Author: Visarionas Belinskis

Citata Nr. 7148

Tėvynės meilė turi išplaukti iš meilės žmonijai kaip asmeniška išplaukia iš bendra.

Citata Nr. 6626

Mokėti rašyti eilėraščius dar nereiškia būti poetu: visos knygų lentynos užverstos šios tiesos įrodymais.

Citata Nr. 5708

Protas duotas žmogui tam, kad jis išmintingai gyventų, o ne tam, kad matytų, jog gyvena neišmintingai.

Citata Nr. 5298

Žmona – ne meilužė, o draugė ir mūsų gyvenimo palydovė, ir mes iš anksto turime priprasti prie minties mylėti ją ir tuomet, kai ji bus senyva moteris, ir tuomet, kai ji bus senutė.

Citata Nr. 4672

Daugelis žmonių gyvena ne gyvendami, o tik rengdamiesi gyventi.

Citata Nr. 3905

Žmogų sukuria gamta, bet išugdo ir subrandina visuomenė.

Citata Nr. 3589

Esama ir kūno, ir sielos gimnastikos, be kurios siela skursta, apimta apatijos.

Citata Nr. 2342

Žmogus nei žvėris, nei angelas; jis turi mylėti ne gyvuliškai ir ne platoniškai, o žmogiškai.

Citata Nr. 2227

Draugo negalima ieškoti ar pasirinkti. Draugais daromasi netyčia ir nepastebimai. Nieko nereikia reikalauti draugystės vardu.

Citata Nr. 2196

Kiekvienas žmogus turi abiejų rūšių trūkumų – įgimtų ir įgytų; smerkti pirmuosius beprasmiška, nežmogiška ir nedovanotina, smerkti antruosius – ir galima, ir reikia, nes jų galima atsikratyti.

Citata Nr. 2148

Meilė dažnai klysta matydama mylimajame tai, ko nėra, bet kartais tik meilė ir atranda jame grožį ar didingumą, kurių neatskleidžia stebėjimas ir protas.

banner