Author: Viktoras Hugo

Citata Nr. 7164

Meilė – nelyginant medis: ji išauga pati, giliai suleidžia šaknis į mūsų būtybę ir neretai žaliuoja ir žydi net mūsų širdies griuvėsiuose.

Citata Nr. 7132

Kiekvienas genijus priklauso tik liaudžiai.

Citata Nr. 6978

Būna banditiškų vyriausybių, bet negali būti banditiškos liaudies.

Citata Nr. 6943

Sąžinė yra žmoguje esantis Dievas.

Citata Nr. 6865

Kitam teikiamas džiaugsmas žavi tuo, kad jis ne tik neblėsta kaip koks atspindys, bet grįžta mums dar ryškesnis.

Citata Nr. 6790

Niekas pasaulyje nėra galingesnis už laiku gimusią idėją.

Citata Nr. 6622

Melas – tai blogio įsikūnijimas.

Citata Nr. 6457

Nepaprasti laikai įteisina nepaprastus poelgius.

Citata Nr. 6446

Kas skaito, tas mąsto, kas mąsto, tas samprotauja.

Citata Nr. 6331

Vienišumas. Šiame žodyje įkūnytas pragaras.

Citata Nr. 6260

Tolerancija – geriausia religija.

Citata Nr. 6219

Būti šventam — išimtis, būti teisiam — taisyklė.

Citata Nr. 6110

Teisusis nepriekaištauja.

Citata Nr. 6105

Nuo šiol ateitis priklauso dviejų tipų žmonėms: mąstančiam žmogui ir darbo žmogui. Iš esmės abu jie sudaro nedalomą vienetą, nes mąstyti – reiškia dirbti.

Citata Nr. 6103

Leisk minčiai subręsti, bet neleisk pernokti: pernokusios mintys, kaip ir pernokę vaisiai, nenaudingos.

Citata Nr. 5995

Pakelti žmogaus sielą, pažadinti jo savigarbą yra daug daugiau, negu sušelpti kūną rūbu arba duona.

Citata Nr. 5933

Leisk minčiai subręsti, bet neleik pernokti: pernokusios mintys, kaip ir pernokę vaisiai, nenaudingos.

Citata Nr. 5599

Mirtis yra didžioji lygybė ir kartu didžioji laisvė.

Citata Nr. 5474

Kartais istorijoje kartojasi tai, kas buvo išgalvota pasakoje.

Citata Nr. 5448

Juokas – tarsi saulė: jis išveja žiemą iš žmogaus širdies.

Citata Nr. 5447

Pripažindamas savo kaltę, kaltininkas išgelbsti vienintelį vertą gelbėti dalyką – savo garbę.

1 2 3 4
banner