Author: Tomas Moras

Citata Nr. 7223

… nė vieno negalima laikyti priešu, jeigu jis mums nepadaręs nieko blogo.

Citata Nr. 6487

Utopiečiai ypatingai aukština dvasinius malonumus, juos laiko pirmaisiais ir svarbiausiais džiaugsmais; didžiausia jų dalis, utopiečių manymu, kyla puoselėjant dorybes ir suvokiant, jog tauriai buvo gyventa. Iš kūniškųjų malonumų pirmenybės palmę jie atiduoda sveikatai. Jų nuomone, skanaus valgio, gėrimo ir visko, kas gali teikti tokį smagumą, verta pageidauti, bet tiktai dėl sveikatos.

Citata Nr. 5785

… tautų kariuomenės sugriovė viena ar kita proga ne tik jų valstybę, bet sunaikino jų laukus ir pačius miestus. O kad nėra didelės būtinybės kareivius telkti, aišku iš to, kad net prancūzų kariai, kovose užgrūdinti, susidūrę su jūsų naujokais, ne dažnai gali pasigirti pergale … Šiaip ar taip, man atrodo, valstybei nėra naudinga, laukiant karo, kurio niekada nebus, jeigu tik nenorėsite, laikyti didžiulę tokių žmonių minią: jie kenkia taikai, kuria reikia daug labiau sielotis, negu karu.

Citata Nr. 5073

… nėra draustina linksmybė, iš kurios nebūna nemalonumų.

Citata Nr. 3897

Kas bailus iš prigimties, tas ne tik pats neatliks jokių žygių, bet ir draugams įkvėps baimę.

Citata Nr. 3562

Kas apgaulingais keliais siekia valstybinių vietų, tas negauna jokių.

Citata Nr. 2359

… žmogus, švelniai išauklėtas dykystėje ir smagumuose … įprato rūškanu veidu išdidžiai žiūrėti į visus kaimynus ir, lygindamas su savimi, visus niekinti … netinka už skurdų atlyginimą ir menką maistą tarnauti varguoliams su kastuvu ir kauptuku.

Citata Nr. 2314

Utopiečiai ne tik bausmėmis atgraso žmones nuo piktų darbų, bet kviečia juos į dorybę, rodydami ir garbingus poelgius.

Citata Nr. 2252

Kiekvienas gyvis tampa godus ir plėšrus arba bijodamas nepriteklių, arba, kaip žmogus, dėl išdidumo, kurio skatinamas laiko sau už garbę pralenkti kitus ir pasigirti nereikalingais savo turtais.

Citata Nr. 2180

… gera sveikata yra didžiausias malonumas.

Citata Nr. 2118

Jeigu žmogui neįkvėps ko nors šventesnio iš dangaus siųsta religija, tai jo protas ir negalės nieko tikresnio surasti.

Citata Nr. 2109

… jokiu išoriniu dailumu negali žmonos tiek įsiteikti vyrams, kaip dorumu ir nuolankumu.

Citata Nr. 2065

… lengva viltis sudaryti naują santuoką negali stiprinti sutuoktinių meilės.

banner