Author: Tomas Akvinietis

Citata Nr. 7608

Mes Dievo negalime įžeisti, nebent darydami tai, kas prieštarauja mūsų pačių gerovei.

Citata Nr. 3254

Tikrumas, kuri mums suteikia Dieviškoji Šviesa, yra didesnis negu tikrumas, kurį žmogiškasis suvokimas mums duoda.

banner