Author: Sorenas Kirkegoras

Citata Nr. 7828

… riba būtent ir yra aistros kančia, nors drauge ir jos sukurstymas.

Citata Nr. 6907

Ginti ką nors visuomet reiškia dalyką nuvertinti.

Citata Nr. 6421

Tik tas, kas moka prasmingai patylėti, moka prasmingai kalbėti.

Citata Nr. 5681

… ta nelaiminga meilė, kurios pamate glūdi neteisingai suprasta savimeilė …

Citata Nr. 5566

… tikėjimas yra ne pažinimas, bet laisvės aktas, valios išraiška.

Citata Nr. 5284

Tačiau idant pasirodytų atgaila, pirma reikia nusivilti visiškai, nusivilti iki dugno, kad iš paties dugno prasiveržtų dvasios gyvenimas.

Citata Nr. 5255

Žmogui gali atrodyti, kad būti Dievo akivaizdoje nepakenčiama – būtent todėl, kad žmogus negali sugrįžti į save, negali tapti savimi.

Citata Nr. 4979

… savo gyvenimą galiu įkeisti, savo gyvenimu galiu rimtai juokauti – bet ne kito.

Citata Nr. 3882

Nelaimė yra ne ta, kad mylimieji negali vienas kito turėti, bet kad jie negali vienas kito suprasti. Ir šis sielvartas juk yra be galo gilesnis negu tas, apie kurį žmonės kalba; mat ši nelaimė taikosi į meilės širdį ir sužeidžia amžinybei, skirtingai ne taip, kaip kita nelaimė, užkliudanti vien tai, kas išoriška ir laikiška, o didžiadvasiui esti tarsi pokštas: kad mylintieji negauna vienas kito laike.

Citata Nr. 3545

Jaunas žmogus yra iliuzijoje, iš gyvenimo ir iš savęs jis tikisi kažko nepaprasto; o vyresni žmonės, savo ruožtu, dažnai iliuziškai prisimena savo jaunystę.

Citata Nr. 1764

… nuodėmės priešybė yra ne dorybė, o tikėjimas.

Citata Nr. 1544

… paradoksas yra mąstymo aistra, ir mąstytojas be paradokso yra tarsi mylimais be aistros: vidutiniokas.

Citata Nr. 1407

… žmogus, tiek, kiek jis yra tikintysis, nieko neskolingas niekam kitam, bet viską – Dievui.

Citata Nr. 1218

… akimirka iš tikrųjų apsprendžia amžinybę!

Citata Nr. 1151

Drąsa visuomet įgyjama tokiu būdu; bijodamas didesnio pavojaus, žmogus visuomet turi drąsos eiti į mažesnįjį; kai be galo bijai vieno pavojaus, tai kitų tarytum nė nebūtų.

Citata Nr. 420

… neviltis ateina ne iš išorės, bet iš vidaus.

Citata Nr. 345

Tai yra aukščiausias mąstymo paradoksas – norėti aptikti tai, ko jis pats negali mąstyti.

Citata Nr. 127

Nedidelėjė šalyje kiekvienoje kartoje vargu ar gimsta trys poetai. bet kunigų – pakankamai, daug daugiau, negu gali gauti paskyrimą. Poeto atžvilgiu kalbama apie pašaukimą; kad taptum kunigu daugumos žmonių (taigi krikščionių) supratimu užtenka išlaikyti egzaminą. Ir vis dėlto tikras kunigas pasitaiko dar rečiau negu tikras poetas …

banner