Author: Saliamonas

Citata Nr. 7211

Švelnus liežuvis yra gyvybės medis, o suktas – versmė beprotybės.

Citata Nr. 7054

Mintis, šmaikščiai laiku išreikšta, yra kaip sidabru inkrustuoti auksiniai obuoliai.

Citata Nr. 6990

Praėjau pro tinginio lauką, pro vynuogyną žmogaus, kuris buvo kvailas. Žiūriu, jo laukas apaugęs erškėčiais, jo žemė pilna dilgėlių ir akmeninė tvora išgriauta.

Citata Nr. 5789

Kas dirba savo žemę, turės duonos iki soties, o kas dykinėja, kęs neišbrendamą skurdą… kas skubės pralobti, neišliks be kaltės.

Citata Nr. 5670

Darbščioji ranka valdo, o tingiąją reikia versti dirbti.

Citata Nr. 5606

Tinginys tariasi esąs išmintingesnis už septynis žmones, duodančius gerą patarimą…

Citata Nr. 5017

Nerimas apsunkina žmogaus širdį, o geras žodis ją pralinksmina.

Citata Nr. 3874

Vynas padaro žmones paleistuviais, o stiprus gėrimas paverčia laukiniais.

Citata Nr. 2378

Švelnus atsakymas nuramina pyktį, o šiurkštus žodis sukelia įniršį.

Citata Nr. 2374

Matai žmogų, turintį savo darbo įgūdžių? Jis tarnaus karaliui.

Citata Nr. 2353

Darbštus žmogus vaišinsis prie turtingo stalo.

Citata Nr. 2296

Kai nėra svajonės, tauta praranda savitvardą.

Citata Nr. 2288

Atidėta viltis susargdina širdį, o įgyvendintas troškimas yra gyvybės medis.

Citata Nr. 2140

Sėjos metu tinginys nearia; pjūčiai atėjus, jis ieško, bet nieko neranda.

Citata Nr. 2009

„Kaip ilgai tu ten tysosi, dykaduoni? – jis klausia. – Kada kelsiesi iš miego?" „Skurdas užklups tave kaip plėšikas bei nepriteklius – kaip kareivis su ginklu."

banner