Author: Sokratas

Citata Nr. 7792

Kalbėk, kad aš tave pamatyčiau.

Citata Nr. 7761

Viena pirmųjų draugystės priedermių yra įspėti draugų pageidavimus.

Citata Nr. 7729

Tiktai kovodamas žmogus gali pasiekti didžiausią gerovę ir laimę.

Citata Nr. 7402

Saulėje yra vienintelis trūkumas: Ji negali matyti pati savęs.

Citata Nr. 6607

Aš peržiūrinėjau senovės išminčių lobius, ir jeigu šių vyrų palikime atsiras kas gera, perimsime ir laikysime tai didele nauda.

Citata Nr. 6198

Vesi ar nevesi – vis vien pasigailėsi.

Citata Nr. 5862

Kuo mažiau turime reikalavimų, tuo esame panašesni į Dievus.

Citata Nr. 5784

Laiminga ta šalis, kurioje protingiausi ir doriausi žmonės tampa mokytojais.

Citata Nr. 5093

Kvailio liežuvis aplenkia mintį.

Citata Nr. 4936

Kas skaito knygas, tam netrūksta geriausio draugo ir išmintingo patarėjo.

Citata Nr. 3881

Žmonėms lengviau išlaikyti ant liežuvio karštą anglį, negu paslaptį.

Citata Nr. 1835

Geram žmogui nieko bloga neatsitinka nei per gyvenimą, nei po mirties.

Citata Nr. 1833

Auklėjimas – sunkus darbas, tad gerinti sąlygas jį dirbti – šventa kiekvieno žmogaus pareiga, nes nėra nieko svarbesnio, kaip lavinimasis ir artimųjų lavinimas.

Citata Nr. 1187

Kai žodis nepadeda, tai ir lazda nepadės.

Citata Nr. 1096

Ko nejaudina žodis, to neišjudins ir lazda.

Citata Nr. 949

Koks žmogus, būdamas malonumų vergas, nesudarkys savo kūno ir sielos?

Citata Nr. 694

Kas išmintingas, tas ir geras.

Citata Nr. 197

Tas, kuris nori pajudinti pasaulį, pirma tegul pats išsijudina.

Citata Nr. 36

Blogis neatsiejamas nuo neišmanymo.

banner