Author: Sima Cjenas

Citata Nr. 3879

Tas, kuris bijo dėl savo posto, niekados netaps ministru.

Citata Nr. 2398

Iš tūkstančio protingų žmogaus minčių viena tikrai paaiškės esanti klaidinga, o iš tūkstančio kvailio minčių viena tikrai bus teisinga.

Citata Nr. 2349

Tas, kuris, praturtėjęs ir apgaubtas garbės, negrįžta į savo gimtą šalį , yra kaip tas, kuris, siuvinėtais drabužiais, naktį eina pasivaikščioti.Kas matys jo drabužius?

Citata Nr. 2190

Tas,kuris išmintingas vien todėl, kad įgijo žinių, bet neturi narsos ryžtingai veikti,tik bėdos gali padaryti.

Citata Nr. 2079

Kasdieniai rūpesčiai kenkia didiems pasaulio reikalams.

Citata Nr. 2025

Už nuopelnus, galinčius visą pasaulį užtemdyti, niekada nebus atlyginta.

banner