Author: Sekstas Pitagorietis

Citata Nr. 5834

Tikinčiam žmogui klausyti nemažiau pravartu nei kalbėti.

Citata Nr. 5782

Netiesos žodžiai yra piktųjų bruožas.

Citata Nr. 5600

Nelaiku pasakytas žodis būdingas piktiems ketinimams.

Citata Nr. 5245

Bedieviui nekalbėk apie Dievą; jei esi susiteršęs nešvariais darbais, taip pat nekalbėk apie jį.

Citata Nr. 5240

Ruošiantis blogį kitam, yra pirmas patiriantis jį.

Citata Nr. 5227

Nešvarūs demonai reiškia pretenzijas suteptai sielai.

Citata Nr. 5008

Pažink kas yra Dievas ir pažink kas yra tas, kuris mąsto tavyje; geras žmogus yra gerai atliktas Dievo darbas.

Citata Nr. 4935

Nežalojantis sielos niekada nežaloja ir žmogaus.

Citata Nr. 4899

Tas, kuris saugo žmones melsdamas visko dėl jų – tai yra Dievo tiesa.

Citata Nr. 4777

Tau geriau tylėti apie Dievo žodį, nei kalbėti neapgalvotai.

Citata Nr. 4569

Kūno nariai yra našta tiems, kurie jų nenaudoja.

Citata Nr. 4426

Tavo gėris ten, kur tavo mintis.

Citata Nr. 4415

Nenorėk kalbėti apie Dievą miniai.

Citata Nr. 3538

To, ko nederėtų daryti – nė nesvarstyk.

Citata Nr. 1936

Ypač atsimink apie Dievą tuomet, kai tau grasina tironas.

Citata Nr. 1900

Viską, ką turi Dievas, turi ir išminčius.

Citata Nr. 1699

Žmogus kam nors darantis bloga negali garbinti Dievo.

Citata Nr. 1600

Pikti demonai nesugebės sutrukdyti tikinčiai ir gerai sielai kelyje į Dievą.

Citata Nr. 1465

Jei kas nors tau sekasi daryti gerai – sakyk sau savo sieloje, jog tai Dievas daro.

Citata Nr. 1161

Pikta siela bėga nuo Dievo.

Citata Nr. 855

Tegul jūsų gyvenimo darbai liudija jūsų žodžius.

banner