Author: Rita Pohle

Citata Nr. 7463

Kai gera jums, gera ir aplinkiniams

Citata Nr. 6463

Vienintelė tikrovė egzistuoja dabar, kaip tik šią akimirką

Citata Nr. 4846

Pažvelkite savo baimei į akis, tada ji išnyks savaime

Citata Nr. 4494

Pati aukščiausia užtvara žmogui yra ne kiti, o jis pats

Citata Nr. 3526

Neprivalote mylėti kiekvieno, ne kiekvienas privalo mylėti jus

Citata Nr. 3223

Siela yra jautri gėlelė, didžiulis turtas. Puoselėti ją, vadinasi, linkėti tik gero ir sergėti nuo dvasinių sąšlavų

banner