Author: Remigijus Mikalauskas

Citata Nr. 7159

Kiekvienas dėstytojas yra įsitikinęs, kad nieko kito neturite daryti, tik studijuoti jo dėstomą dalyką.

Citata Nr. 7057

Felsono dėsnis: Idėjų vogimas iš vienožmogaus vadinamas plagijavimu, vogti jas išdaugelio – tai jau mokslinis darbas.

Citata Nr. 7014

Pirmasis debatų dėsnis: Niekadanesiginčykite su kvailiu – žmonės galinesuprasti, kuris iš jūsų yra kvailys. (Variacija:Nesiginčykite su kvailiu – žmonės galineįžvelgti tarp jūsų skirtumo.)

Citata Nr. 6987

Kitiems mes kuriame taisykles, sau – išimtis.

Citata Nr. 6926

Veilo aksioma: Bet kurioje organizacijojedaugiausia dirba žemiausio hierarchijos lygio darbuotojai.

Citata Nr. 6233

Tomso vedybinio blizgesio dėsnis: Santuokos trukmė yra atvirkščiai proporcinga vestuvių išlaidoms.

Citata Nr. 6230

Miderio dėsnis: Kad ir kas tau beatsitiktų, tai anksčiau buvo atsitikę visiems jūsųpažįstamiems, tik buvo dar blogiau.

Citata Nr. 6174

Brito žalio nykščio postulatas: Tikimybė,kad augalas nenuvys, atvirkščiai proporcinga jo kainai ir tiesiogiai proporcinga jo neišvaizdumui.

Citata Nr. 6092

Socioekonomikos dėsnis: Hierarchinėjesistemoje darbo užmokestis auga atvirkščiaiproporcingai darbo sunkumui ir nemalonumui.(Variacija: Hierarchinėje sistemoje darboužmokestis tiesiogiai proporcingas atliekamo darbo įdomumui ir lengvumui.)

Citata Nr. 5868

Isavio blogio išsilaikymo dėsnis: Absoliutus bet kurios sistemos blogis yra pastovus. Sumažinus jį skurdo ar bedarbystės srityje, jisneišvengiamai padidės užterštumo arnusikaltimų sferoje.

Citata Nr. 5338

Emersono pastebėjimas: Kiekvienamegenijaus darbe mes atpažįstame kažkadapaneigtas savo pačių mintis.

Citata Nr. 5120

Išganingoji Merfio taisyklė: Tik pats blogiausias dalykas yra blogio priešas.

Citata Nr. 5091

Pirmasis laisvųjų dailininkų dėsnis: Geraiapmokamas darbas pasitaiko tuomet, kaisutinkate atlikti prastai apmokamą darbą.

Citata Nr. 5067

Džonsono dėsnis: Darbuotojų nereikšmingųligų skaičius yra atvirkščiai proporcingaspačios organizacijos sveikatai.

Citata Nr. 4991

Viljamso ir Holando dėsnis: Surinkus pakankamai daug duomenų ir remiantis statistiniais metodais galima įrodyti bet ką.

Citata Nr. 4894

Vatsono dėsnis: Įrenginio patikimumas yra atvirkščiai proporcingas jį aptarnaujančių žmonių skaičiui ir to įrenginio svarbai.

Citata Nr. 4640

Gyvenimo panašumo į greitkelį dėsnis:Jeigu viskas vyksta kaip jūs norite, reiškia, kad esate ne toje juostoje.

banner