Author: Publijus Kornelijus Tacitas

Citata Nr. 6549

Skaudžiausia yra artimųjų neapykanta.

Citata Nr. 6479

Bloga taika yra blogiau negu karas.

Citata Nr. 6002

Meilikautojai blogesni už priešus.

Citata Nr. 5800

Kareivius renka, o ne perka.

Citata Nr. 5659

Skriaudikui būdinga neapkęsti to, kurį jis nuskriaudė.

Citata Nr. 5591

Didžioji bendra neapykanta sukuria stiprią draugystę.

Citata Nr. 5444

Troškimas gyventi saugiai slopina bet kokį didingą ir kilnų sumanymą.

Citata Nr. 4664

Pasirūpinti normalia šeimos reikalų eiga dažnai ne lengviau negu valdyti provinciją.

Citata Nr. 3889

Noras priešintis priespaudai yra įdiegta žmogui gamtos.

Citata Nr. 3516

Piliečiai turi klausyti, o ne vergauti.

Citata Nr. 2133

Reti laimingi laikai, kai leista jausti, ką nori ir kalbėti, ką jauti.

Citata Nr. 2124

Teisybe grįstos patyčios žeidžia sielą mirtinais dūriais.

Citata Nr. 2119

Laikui begant melas pats savaime išsisklaidys.

Citata Nr. 2091

Blogiausia priešų rūšis – pataikūnai.

banner