Author: Platonas

Citata Nr. 7794

Pradas, kuriam reikėjo įimti savin visas daiktų rūšis, pats privalėjo neturėti jokių pavidalų…

Citata Nr. 7512

Karo pabaigą mato tik negyvėliai

Citata Nr. 7389

Ideali išmintis turi keturias dalis: atlikti viską taip, kaip reikia. Teisingumas: vienodai daryti ir privačius, ir viešus darbus. Tvirtumas: ne bėgti nuo pavojų, o stoti su jais akis į akį. Santūrumas: sumažinti troškimus ir gyventi vienodu ritmu.

Citata Nr. 7335

… gėrio idėja yra aukščiausias žinojimas…

Citata Nr. 6928

Nuo gražių vaizdų pereisime prie gražių minčių, nuo gražių minčių – prie gražių darbų.

Citata Nr. 6894

Laisvas žmogus nė vieno mokslo neturi mokytis vergiškai (…) prievarta sielai įkaltos žinios yra netvirtos.

Citata Nr. 6820

Visoms santuokoms lai galioja viena rekomendacija: kiekvienas žmogus turi tuoktis taip, kaip naudinga valstybei, o ne kaip maloniausia jam pačiam.

Citata Nr. 6736

Laikas nusineša viską; ilga metų virtinė geba pakeisti ir vardą, ir išorę, ir charakterį, ir likimą.

Citata Nr. 6609

Gėrio idėja yra aukščiausias žinojimas.

Citata Nr. 6493

… dauguma gėriu laiko malonumą, o subtilesni žmonės – supratimą.

Citata Nr. 6379

Niekas savaime nėra nei gražu, nei bjauru, bet gražu, jei daroma gražiai, ir bjauru – jei bjauriai.

Citata Nr. 6186

Apgaudinėti save – visų blogiausia; mat tada apgaudinėtojas visą laiką būna šalia apgaudinėjamojo.

Citata Nr. 5852

Nemokšos būna tie, kurie ryžtasi tokie likti.

Citata Nr. 5682

… niekas nėra ydingas savo noru…

Citata Nr. 5485

Nesąžiningi oratoriai stengiasi blogį pateikti kaip gėrį.

Citata Nr. 5414

Daiktus galime matyti, bet negalime jų suvokti, o idėjas, priešingai, galime suvokti, bet negalime jų matyti.

Citata Nr. 5257

Bjaurumas atstumdamas kartu mus sujaudina, o grožis veikia migdomai.

Citata Nr. 5203

… kiekviename iš mūsų slypi baisių, laukinių, įstatymams priešingų troškimų rūšis – net ir tuose žmonėse, kurie atrodo labai santūrūs. Tai rodo sapnai.

Citata Nr. 5081

Pati didžiausia pergalė – nugalėti save.

Citata Nr. 4787

… svetimi išgyvenimai būtinai yra užkrečiami…

Citata Nr. 4565

… valstybė, kurioje mažiausiai siekia valdžios tie, kuriems dera valdyti, yra geriausiai valdoma; joje nekyla jokių kvirčų (…) O jeigu skurdžiai, išalkę turtų, braunasi į valdžią, tikėdamiesi iš jos ir sau atsiplėšti kąsnelį, valstybė negali būti gerai tvarkoma, nes dėl valdžios kovojama, ir šis vidinis karas pražudo ir jame dalyvaujančius, ir visą valstybę.

1 2 3
banner