Author: Pjeras Ramusas

Citata Nr. 4452

Joks autoritetas neturi būti proto viešpačiu; priešingai, protas turi būti autoriteto viešpačiu ir jam vadovauti.

banner