Author: Pjeras Kornelis

Citata Nr. 6824

Drąsūs žmonės yra drąsūs nuo pat pradžių.

Citata Nr. 6817

Klasta yra kilni kai nutaikyta į tironiją.

Citata Nr. 3853

Kuo geresnis žmogus įžeidė, tuo skaudesnis įžeidimas.

Citata Nr. 3511

Kiekvienas gyvenimo akimirksnis yra žingsnis mirties kryptimi.

Citata Nr. 2638

Melagis visada dosniai dalija priesaikas

Citata Nr. 2471

Tik kerštas nereikalauja bausmės.

banner