Author: Paulas Koelas

Citata Nr. 7811

… kai tik mes suvokiame, kur yra Suvokimo Slenkstis, mums nesunku jį peržengti.

Citata Nr. 7728

Mokyti – tai rodyti, jog įmanoma ką nors padaryti. Mokytis – tai suvokti, kaip daryti ką nors, kad tai būtų tau įmanoma.

Citata Nr. 7688

… pinigai – stebuklingas dalykas: jų turėdamas, nė vienas nesijaučia visiškai vienišas.

Citata Nr. 7545

Nuojautos – tai trumpi sąmonės panirimai į bendrąją gyvenimo tėkmę, kurioje susiliejusios visų žmonių istorijos; taigi mes galime viską žinoti todęl, kad viskas yra įrašyta.

Citata Nr. 7286

Tai charizma: dieviškoji galia, pasireiškianti tiek vyrui, tiek moteriai. Antgamtinė galia, kurios nevalia niekam rodyti, nes ji paveikia net pačius nejautriausius. Tačiau ji pasireiškia tik tada, kai būname nuogi, mirštame aukodamiesi pasauliui ir atgimstame patys sau.

Citata Nr. 7248

Tas, kas myli tikėdamasis atlygio, veltui gaišta laiką.

Citata Nr. 7194

Žmogus neįstengia suvokti laimės.

Citata Nr. 7184

Skatindama žmogų augti, neapykanta tampa viena iš daugelio meilės apraiškų.

Citata Nr. 7051

… kartais būtina nueiti toli, kad suprastum tai, kas yra arti.

Citata Nr. 6924

Myliu tave, kaip myli upė … visi gimėme toje pačioje vietoje, iš to paties šaltinio, kuris nesiliauja mus maitinęs vis labiau negailėdamas savo vandens.

Citata Nr. 6915

Istorija niekada nesikeis dėl politikos, dėl užkariavimų arba dėl teorijų ar karų – tai tik kartojimas, tai matome nuo amžių pradžios. Istorija keisis, kai galėsime panaudoti Meilės energiją kaip naudojame vėjo, jūrų, atomo energiją.

Citata Nr. 6913

Jei Dievas norėtų kalbėti su žmonėmis, nesigriebtų tokių netiesioginių būdų.

Citata Nr. 6711

Kai nebeturėjau ko prarasti, gavau viską. Kai lioviausi būti tuo, kuo buvau, atradau save. Kai pažinau pažeminimą ir vis dėlto ėjau pirmyn, supratau, kad galiu laisvai pasirinkti savo likimą.

Citata Nr. 6689

… meilė yra stipresnė, meilė stipresnė už žmogų.

Citata Nr. 6685

Kiek aš visko netekau, bijodama ko nors netekti …

Citata Nr. 6671

Kad tikėtum, jog eini tikru keliu, nebūtina įrodinėti, kad kito kelias klaidingas.

Citata Nr. 6615

Aš negyvenu nei praeitimi, nei ateitimi. Aš esu dabartyje, ir tik ji mane domina. Ir tu, jei sugebėsi visuomet gyventi dabartimi, būsi laimingas žmogus. Tu suprasi, kad yra gyvybė dykumoje, kad dangus žvaigždėtas ir kad vyrai kariauja, nes tai būdinga žmogaus prigimčiai. Tavo gyvenimas taps švente, vienu didžiuliu festivaliu, nes jis – tik šiuo metu išgyvenama akimirka, tik tiek.

Citata Nr. 6550

Gyventi – tai bandyti, o ne mąstyti apie gyvenimo prasmę.

Citata Nr. 6454

Gyventi reiškia treniruotis. Treniruodamiesi pasirengiame tam, kas laukia mūsų. Gyvenimas ir mirtis praranda savo prasmę, lieka tik iššūkiai, kurie priimami džiaugsmingai ir įveikiami ramiai.

Citata Nr. 6396

Šviesos karys iki galo įgyvendina savo Asmeninę Legendą.

Citata Nr. 6342

… visos pasaulio meilės yra tarsi į tą patį ežerą tekančios skirtingos upės. Susiliejusios į vieną jos tampa viena vienintele meile, kuri, virtusi lietumi, palaimina žemę.

1 2 3 6
banner