Author: Osvaldas Čiambersas

Citata Nr. 6554

Privalai noriai leistis padedamas ant aukuro ir pereiti ugnį, noriai patirti, ką simbolizuoja aukuras – deginimą, apsivalymą ir atsidavimą vieninteliam tikslui – pašalinti bet kurį troškimą ar prisirišimą, kurie nesiderina su Dievu ar nėra nukreipti į Jį.

Citata Nr. 5290

Dievas niekuomet iš naujo neatveria tų pačių, jau uždarytų, durų. Jis atveria kitas duris, bet primena mums, kad būta durų, kurias uždarėme – durų, kurių nereikėjo uždaryti.

Citata Nr. 3501

Tyrumas nėra vien nekaltumas – tai daug daugiau. Tyrumas yra nuolatinės dvasinės harmonijos … rezultatas.

Citata Nr. 2939

Išsikvėpimas yra ženklas, kad kažkas mūsų gyvenime nedera su Dievu.

Citata Nr. 2745

Tikras žmogaus dvasinio gyvenimo ir savybių išbandymas yra ne tai, kaip jis elgiasi ypatingomis gyvenimo akimirkomis, bet tai, ką jis daro įprastu metu, kai nevyksta nieko didingo ir įdomaus. Žmogaus vertė atsiskleidžia iš jo nusistatymo įprastų gyvenimo dalykų atžvilgiu, kai į jį nėra nukreiptas kitų dėmesys.

Citata Nr. 2582

Tikėjimas be sveikos nuovokos tėra fanatizmas, o sveika nuovoka be tikėjimo tėra racionalizmas. Gyventi tikėjime reiškia derinti abu dalykus. Sveika nuovoka ir tikėjimas tarpusavyje skiriasi tiek pat, kiek kūniškas gyvenimas skiriasi nuo dvasinio, kiek impulsyvumas skiriasi nuo įkvėpimo.

Citata Nr. 2512

Jei matai vien tik tai, ką Jis dėl tavęs padarė, tavo Dievas nedidelis.

Citata Nr. 2485

Visi puikiai mokame skleisti dvasinę miglą, kuri uždengia mūsų žvilgsnį, bet jeigu paieškosime įrodymų ir juos ištirsime, labai aiškiai pamatysime, kas negerai – draugystė, nesumokėta skola ar netinkamas nusistatymas. Nėra prasmės melstis, jei negyvename, kaip Dievo vaikai.

Citata Nr. 2453

Turime pripažinti, kad nuodėmė yra gyvenimo faktas, o ne šiaip trūkumas. Nuodėmė yra akivaizdus maištas prieš Dievą, ir vienas iš jų – nuodėmė arba Dievas – mano gyvenime turi mirti. Naujasis Testamentas mums aiškiai iškelia šį klausimą – jei manyje viešpatauja nuodėmė, Dievo gyvybė manyje bus sunaikinta, bet, jei manyje viešpatauja Dievas, manyje bus sunaikinta nuodėmė. Kito kelio nėra.

Citata Nr. 2419

Daug žmonių prie Dievo pradeda eiti tada, kai liaujasi buvę religingi, nes žmogaus širdies šeimininkas yra tik vienas …

Citata Nr. 2415

O jei mūsų širdis yra užkietinta Dievui, tokia ji bus ir kitų atžvilgiu.

banner