Author: Nikolajus Vasiljevičius Gogolis

Citata Nr. 5755

Kiekvienas žmogus meilę supranta savaip, bet iš tikro nė vienas jos nesuvokiam.

Citata Nr. 4803

Meilė atsiranda tuomet, kai ne tik įstengi pakelti kančią, bet ir jos nevengi.

Citata Nr. 4761

Jei Dievas retkarčiais neįsikištų, žmonės žūtų nuo savo kvailumo.

Citata Nr. 4754

Moteris gali būti blogesnė už angelą, o vyras turi būti tik truputį geresnis už velnią.

Citata Nr. 4425

Vargas tam, kuris savimi patenkintas; toks žmogus niekad neįgis proto.

Citata Nr. 3843

Žodis, kuris jau išsakytas, yra tas pats, kas veiksmas.

Citata Nr. 3491

Nusijuokti geru, skaidriu juoku gali tik labai geras žmogus.

Citata Nr. 1856

Kuo daugiau žmogus turi blogio, tuo labiau turime jį mylėti.

Citata Nr. 1579

Nežinau didesnio pasiaukojimo negu paduoti ranką žmogui, kuris visiškai neteko vilties.

Citata Nr. 1524

Brangi dovana yra gebėjimas suvokti žmogaus sielą.

Citata Nr. 1127

Mūsų geriausių troškimų neišsipildymo priežastis yra mūsų kvailumas.

Citata Nr. 939

Laimingas tas, kuris susitaiko su nelaimėmis, siunčiamomis jam likimo.

Citata Nr. 625

Žmogaus sieloje yra tiek grožio, kad gali nesivaržydamas jį skleisti.

Citata Nr. 480

Stebina tai, kad, kol kiti nenurodys žmogui jo trūkumų, pats jų nepastebės.

Citata Nr. 440

Daugelis mūsų nelaimių atsiranda dėl to, kad netinkamai suvokiam šį pasaulį.

Citata Nr. 353

Priimkite nuolankiai kiekvieną kančią, tikėdami, kad ji yra reikalinga.

Citata Nr. 332

Prie Dievo einama nuolat bendraujant su žmonėmis.

Citata Nr. 203

Siaubinga yra sielos tamsa, deja, pamatome tai tik tuomet, kai mirtis pažvelgia į akis.

Citata Nr. 51

Žmogus, kol nepripras prie mirties, kol mąstys apie ją taip, tartum ji turėtų ateiti rytoj, negyvens taip, kaip dera, t.y. neatidėdamas nieko kitai dienai.

banner