Author: Nikolajus Vasiljevičius Gogolis

Citata Nr. 7207

Nesėkmės ir nelaimės – tai tarsi mūsų mokytojos, siunčiamos, kad išvestų mus į tikrąjį kelią.

Citata Nr. 6576

Dažnai tas, kuris nori padaryti gera, daro bloga; patys nežinome, ką sėjame.

Citata Nr. 6507

Gėrį ir blogį reikia prisiminti amžinai. Gėrį – todėl, kad prisiminimas, jog mes jį kadaise iš kažko patyrėm, padaro mus kilnesnius. Blogį – todėl, kad nuo tos akimirkos, kai jį iš kažko patyrėm, privalome jausti pareigą seikėti už jį gėriu.

Citata Nr. 6471

Būti pasaulyje ir savo buvimo niekuo nepaženklinti – man atrodo baisu.

Citata Nr. 6240

Bloga būtų be senų žmonių žemėje.

Citata Nr. 6012

Laimingas tas, kuris nuolat pastebi savo klaidas ir nuolat stengiasi jų atrasti; toks žmogus pasieks tobulybę.

Citata Nr. 5755

Kiekvienas žmogus meilę supranta savaip, bet iš tikro nė vienas jos nesuvokiam.

Citata Nr. 4803

Meilė atsiranda tuomet, kai ne tik įstengi pakelti kančią, bet ir jos nevengi.

Citata Nr. 4761

Jei Dievas retkarčiais neįsikištų, žmonės žūtų nuo savo kvailumo.

Citata Nr. 4754

Moteris gali būti blogesnė už angelą, o vyras turi būti tik truputį geresnis už velnią.

Citata Nr. 4425

Vargas tam, kuris savimi patenkintas; toks žmogus niekad neįgis proto.

Citata Nr. 3843

Žodis, kuris jau išsakytas, yra tas pats, kas veiksmas.

Citata Nr. 3491

Nusijuokti geru, skaidriu juoku gali tik labai geras žmogus.

Citata Nr. 1856

Kuo daugiau žmogus turi blogio, tuo labiau turime jį mylėti.

Citata Nr. 1579

Nežinau didesnio pasiaukojimo negu paduoti ranką žmogui, kuris visiškai neteko vilties.

Citata Nr. 1524

Brangi dovana yra gebėjimas suvokti žmogaus sielą.

Citata Nr. 1127

Mūsų geriausių troškimų neišsipildymo priežastis yra mūsų kvailumas.

Citata Nr. 939

Laimingas tas, kuris susitaiko su nelaimėmis, siunčiamomis jam likimo.

Citata Nr. 625

Žmogaus sieloje yra tiek grožio, kad gali nesivaržydamas jį skleisti.

Citata Nr. 480

Stebina tai, kad, kol kiti nenurodys žmogui jo trūkumų, pats jų nepastebės.

Citata Nr. 440

Daugelis mūsų nelaimių atsiranda dėl to, kad netinkamai suvokiam šį pasaulį.

banner