Author: Nigelis Ashfordas

Citata Nr. 4123

Pavojų kelia teisėjų aktyvumas, kai teismo sprendimai tiesiog atspindi teisėjų prioritetus ir išankstinius nusistatymus, jų asmeninį požiūrį, kas teisinga, o kas klaidinga.

banner