Author: Moras Jokajus

Citata Nr. 4742

Laimė ateina pas žmogų akimirksniu, kaip meteoro šviesa. Ji spindi gražiom spalvom, nutvieskia žemę ir padangę, o pakui virsta paprastu akmenėliu.

Citata Nr. 3194

Meilė – tai deimantas, kurio net karaliai negali nupirkti, ji – visas pasaulis, nors ją gali apkabinti abiem rankom.

banner