Author: Mojdeh Bayat

Citata Nr. 2957

Meilė reiškia kentėjimą vardan kitų.

Citata Nr. 2928

Tuomet šeichas patarė man nebūti istorijų pasakotoju, o pasistengti pasiekti tiek, kad kiti pasakotų istorijas apie mane.

Citata Nr. 2918

Dėmesio sutelkimas tik į vieną dalyką savaime yra Vientisumo išraiška. Taigi žmogus, kuris nesutelkia dėmesio į kokį nors vieną dalyką, negali pažinti tikrosios Vienovės reikšmės.

Citata Nr. 2862

Akivaizdu, kad kiekviena meilė, kylanti tik dėl išorinio grožio, yra netikra ir galų gale pasmerkta žlugti.

Citata Nr. 2811

Meilė metų neskaičiuoja. Nesvarbu, jaunas ar senas yra žmogus, meilė jį vienodai paliečia.

Citata Nr. 2732

Dievo žmogus visai abejingas pasaulio vaidinimui.

Citata Nr. 2377

– Meilė siunčia daug iššūkių įsimylėjėliui. Jos išbandymai yra kruvini ir žiaurūs, tačiau vaisiai saldūs ir palaimingi. Meilei nesvarbūs tikėjimai, nes ji pati sau tikėjimas. Ji nepripažįsta titulų, nes nėra aukštesnio titulo už pačią meilę.

Citata Nr. 2192

Pakankamai sunku yra saugoti savo paslaptį, bet vienam saugoti svetimą – dar sunkiau.

Citata Nr. 1896

… dauguma žmonių nesigėdijo garbinti tai, kas nėra Dievas, tokiu būdu jie tapo stabų garbintojais.

Citata Nr. 1710

– Mano drauge, tu juk žinai, jog yra du pagrindiniai dalykai laimei – meilė ir gerovė.

banner