Author: Mahatma Gandis

Citata Nr. 6180

Tikėjimas … kyla iš nuolankumo ir pripažinimo, jog nieko nežinome ir šioje visatoje esame mažesni už atomus. Sakau, kad esame menkesni už atomus, nes jie paklūsta būties dėsniams, o mes dėl nežinojimo įžūliai juos neigiame.

Citata Nr. 6133

Tikra Meilė reiškia mylėti tuos, kurie tavęs nekenčia.

Citata Nr. 5942

Galutinis žmogaus tikslas – priartėti prie Dievo, ir visa veikla – socialinė, politinė, religinė – turi vadovautis vieninteliu tikslu: regėti Dievą.

Citata Nr. 5510

Meldžiantis geriau širdis be žodžių negu žodžiai be širdies.

Citata Nr. 5372

Kai tapau suaugęs, niekada nejaučiau noro rūkyti ir visada rūkymo įprotį laikiau barbarišku, kokčiu ir žalingu.

Citata Nr. 5095

Yra dalykų, kurių negalime pažinti protu, todėl turime priimti juos tikėjimu. Taigi tikėjimas neprieštarauja protui, bet išeina už jo ribų. Tikėjimas yra tarsi šeštasis pojūtis, kuris padeda tais atvejais, kai susiduriame su tuo, ko mūsų protas neaprėpia.

Citata Nr. 5086

Kai išsiugdome tikėjimą, nelaimės liaujasi mus persekiojusios.

Citata Nr. 5002

Jei nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs.

Citata Nr. 4922

Aukščiausia Tiesa negali būti suvokta šiame Gyvenime.

Citata Nr. 4699

Tiesa yra mūsų pačių viduje. Tai yra slapčiausias kiekvieno mūsų centras, kuriame gyvena tiesos pilnatvė. Kiekvienas piktadarys širdies gilumoje žino, kad elgiasi neteisingai, nes melo neįmanoma palaikyti tiesa.

Citata Nr. 4635

Nugalėti geismą – aukščiausia kiekvieno vyro ar moters egzistencijos pastanga. Nenugalėjęs geismo, žmogus negali tikėtis valdyti save … Valdyti viską nevaldant savęs būtų apgaulinga ir nuviltų kaip spalvotas žaislinis mango vaisius – gražus pažiūrėti, bet viduje netikras ir tuščias. Dideli tikslai reikalauja dvasios pastangų ir jėgų. Dvasios galybė ateina iš Dievo malonės, o Dievo malonė niekada nenužengia ant tų, kurie vergauja geismui.

Citata Nr. 4616

Negali būti doras vienoje savo gyvenimo srityje ir tuo pačiu metu būti nedorėlis kitoje. Gyvenimas yra nedaloma visuma.

Citata Nr. 4551

Daugelį kartų sakiau visiems ir sakysiu. Neužtenka vien TIK gyventi. Reikia ir veikti kažką naudingo, gražaus. O nesedėt ir žiurėt kaip pasaulis eina "šaibon".

Citata Nr. 4396

Užterštos mintys lemia nešvarų rezultatą.

Citata Nr. 3841

Kasnakt užmigdamas aš mirštu. O kitą ryt nubusdamas atgimstu.

Citata Nr. 3466

Visada garbink Tiesą, visa širdimi.

Citata Nr. 1938

Kai aš gėriuosi besileidžiančios saulės stebuklu arba mėnulio grožiu, mano siela išsiskleidžia ir ima šlovinti Kūrėją.

Citata Nr. 1937

Be maldos jau prieš daugybę metų būčiau tapęs lunatiku.

Citata Nr. 1847

Kūnas kuriame tūno ligotos mintys, negali būti sveikas.

Citata Nr. 1693

Gali niekada nesužinoti savo veiklos rezultatų, bet jei nieko nedarysi – nebus jokių rezultatų.

Citata Nr. 1644

Meilė – pati švelniausia jėga pasaulyje.

banner