Author: Mahatma Gandis

Citata Nr. 7584

Jei suprastume, kiek daug iš tikrųjų galime, išspręstume daugumą pasaulio problemų.

Citata Nr. 7370

Gyvenime galima ne vien didinti greitį.

Citata Nr. 7329

Meilė niekada nereikalauja, ji visada duoda. Meilė visada kenčia, niekada neprotestuoja, niekada nekeršija.

Citata Nr. 7092

Bailumas niekada negali būti moralus.

Citata Nr. 6942

Gyvenk taip, lyg mirtum rytoj, mokykis taip, lyg gyventum amžinai.

Citata Nr. 6935

Meilė ir tiesa – dvi tos pačios monetos pusės, jas abi labai sunku praktikuoti, bet abi jos yra vieninteliai dalykai, dėl kurių verta gyventi.

Citata Nr. 6905

Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Savo nelaimei, žmogus kūrė save pagal save. Ši puikybė nugramzdino žmoniją į vargų jūrą. Dievas yra didžiausias alchemikas. Jo akivaizdoje visa geležis ir purvas virsta gryniausiu auksu. Lygiai taip pat ir visas blogis virsta gėriu.

Citata Nr. 6868

… tiesa yra pamatas viso, kas gera ir didinga.

Citata Nr. 6802

Meilė yra vienintelis vaistas nuo neapykantos. Ji pražysta tik bebaimio žmogaus širdyje.

Citata Nr. 6180

Tikėjimas … kyla iš nuolankumo ir pripažinimo, jog nieko nežinome ir šioje visatoje esame mažesni už atomus. Sakau, kad esame menkesni už atomus, nes jie paklūsta būties dėsniams, o mes dėl nežinojimo įžūliai juos neigiame.

Citata Nr. 6133

Tikra Meilė reiškia mylėti tuos, kurie tavęs nekenčia.

Citata Nr. 5942

Galutinis žmogaus tikslas – priartėti prie Dievo, ir visa veikla – socialinė, politinė, religinė – turi vadovautis vieninteliu tikslu: regėti Dievą.

Citata Nr. 5510

Meldžiantis geriau širdis be žodžių negu žodžiai be širdies.

Citata Nr. 5372

Kai tapau suaugęs, niekada nejaučiau noro rūkyti ir visada rūkymo įprotį laikiau barbarišku, kokčiu ir žalingu.

Citata Nr. 5095

Yra dalykų, kurių negalime pažinti protu, todėl turime priimti juos tikėjimu. Taigi tikėjimas neprieštarauja protui, bet išeina už jo ribų. Tikėjimas yra tarsi šeštasis pojūtis, kuris padeda tais atvejais, kai susiduriame su tuo, ko mūsų protas neaprėpia.

Citata Nr. 5086

Kai išsiugdome tikėjimą, nelaimės liaujasi mus persekiojusios.

Citata Nr. 5002

Jei nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs.

Citata Nr. 4922

Aukščiausia Tiesa negali būti suvokta šiame Gyvenime.

Citata Nr. 4699

Tiesa yra mūsų pačių viduje. Tai yra slapčiausias kiekvieno mūsų centras, kuriame gyvena tiesos pilnatvė. Kiekvienas piktadarys širdies gilumoje žino, kad elgiasi neteisingai, nes melo neįmanoma palaikyti tiesa.

Citata Nr. 4635

Nugalėti geismą – aukščiausia kiekvieno vyro ar moters egzistencijos pastanga. Nenugalėjęs geismo, žmogus negali tikėtis valdyti save … Valdyti viską nevaldant savęs būtų apgaulinga ir nuviltų kaip spalvotas žaislinis mango vaisius – gražus pažiūrėti, bet viduje netikras ir tuščias. Dideli tikslai reikalauja dvasios pastangų ir jėgų. Dvasios galybė ateina iš Dievo malonės, o Dievo malonė niekada nenužengia ant tų, kurie vergauja geismui.

Citata Nr. 4616

Negali būti doras vienoje savo gyvenimo srityje ir tuo pačiu metu būti nedorėlis kitoje. Gyvenimas yra nedaloma visuma.

1 2 3
banner