Author: Mo Ti

Citata Nr. 7727

Palikti pirmtakų mokslus ir naujų nekurti – tai tartum kurti naujus mokslus ir nepalikti jų niekam.

Citata Nr. 6709

Kiekvienas bajoras pripažįsta, kad nepajėgia dirbti mėsininko darbo, ir atsisako šito prašomas. Tačiau nepaisant to, kad neišmano eiti ministro pareigų, to imasi vos tik paprašytas. Koks dviveidiškumas.

Citata Nr. 6440

Mokyti to, kas naudos neduoda,- tai tik veltui burna aušinti.

Citata Nr. 6429

Liaudis tvarkos nesilaikys, jei stokos maisto.

Citata Nr. 6084

Jei lenkiesi, kai lenktis galima, ir išsitiesi, kai išsitiesti galima, panašus esi į šešėlį. Jei tyli, kai neklausia, ir atsakinėji, kai esi klausiamas, panašus esi į aidą. Tačiau kokia nauda iš šešėlio ir aido?

Citata Nr. 6045

Tas, kuris nepajėgia baigti vieno reikalo, nesėkmingai imsis kito.

Citata Nr. 5579

Jei tikėsime lemtimi, tai nei vyresnieji prisidės prie valdymo, nei valdiniai norės dirbti.

Citata Nr. 5258

Jei vargšą turtuoliu pavadinsi, užsirūstins.Tačiau jei teisiu pavadinsi ką nors, tai, kad ir nebuvo teisus, bus patenkintas.Kokia apgavyste!

Citata Nr. 4771

Kai valdovas supamas pagyrų ir pataikavimų, o gerų patarimų negauna, šalos pavojuje.

Citata Nr. 4457

Jei valdovai iš tikro naudos trokšta ir praradimu nori išvengti, turi pasmerkti puolamuosius karus.

Citata Nr. 3840

Tuščios pastangos susibičiuliauti su tais, kurie toli, jei nesibičiuliaujama su tais, kurie arti.

Citata Nr. 1633

Tas, kuris kitus myli, pats bus mylimas. Tas, kuris kitus palaiko, pats bus palaikomas. Tas, kuris kitų nekenčia, pats bus nekenčiamas. Tas, kuris kitus skriaudžia, pats bus skriaudžiamas.

Citata Nr. 1610

Taip, kaip nešvarus šaltinis duoda pradžia nešvariam upokšniui, neišsaugotas tikėjimas blogai atsispindi viešojoje nuomonėje.

Citata Nr. 1302

Reikia būsimosioms kartoms palikti tai, kas praeityje buvo gera, ir atrasti naujų dalykų, jei jie naudingi mūsų laikais.

Citata Nr. 1087

Nedaug yra valdovų, kurie, nesirūpindami doraisiais ir niekindami mokytojus, pajėgtų išlaikyti valdžią.

Citata Nr. 1055

Aukoti valdovui didžiausius turtus yra mažiau negu duoti jam dorą vyrą ar nurodyti mokslingą.

Citata Nr. 1018

Tas, kuris gabus, bet darbais savais giriasi, nieko nepasieks, kad ir kaip vargtų.

Citata Nr. 817

Duoti mažai, už tai daug tikintis, vadinasi, savo dovanomis skatinti vien baimę.

Citata Nr. 618

Kare už taktika svarbesnė narsa. Už gedulo apeigas svarbesnis liūdesys. Žmogus turi būti išsilavinęs, bet svarbiau, kad pirma tai tinkamu elgesiu įrodytų.

Citata Nr. 486

Dėstyti kokį nors mokslą nepaisant pavyzdžio – tai tartum aiškinti saulėtekį stovint ant besisukančio žiedžiamojo rato. Šitaip neįmanoma nustatyti skirtumo tarp to, kas gera ir kas bloga, kas naudinga ir kas žalinga.

Citata Nr. 277

Kritikuoti, bet patarimu nepadėti – tai tas pats, kas potvynį sulaikyti potvyniu arba ugnį gesinti ugnimi.

banner