Author: Mijamoto Musaši

Citata Nr. 5136

Bendrai kalbant, žmonės keliauja per pasaulį ketruriais keliais: kario, ūkininko, meistro ir pirklio.

Citata Nr. 3190

Bendrai kalbant, žmonės keliauja per pasaulį keturiais keliais: kario, ūkininko, meistro ir pirklio.

banner