Author: Mikalojus Daukša

Citata Nr. 3677

Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visada rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti.

banner