Author: Mencijus

Citata Nr. 7535

Tas, kuris pats palinksta, kitų ištiesinti niekada nepajėgs.

Citata Nr. 6778

Tas, kuris žmones myli, o pats nėra mylimas, tegu ištiria savo požiūrį į artimuosius.

Citata Nr. 6632

Jei žinai, kad elgiesi netinkamai, keisk savo elgesį iš karto. Nelauk kitų metų.

Citata Nr. 5375

Tas, kuris tarp turtų ir garbės neištvirksta, o nelaimėje ir varge savo įsitikinimų nekeičia, išties yra didis vyras.

Citata Nr. 5082

Galima išvengti nelaimių, pasiųstų dangaus, tačiau nepavyksta pakelti nelaimių, kurias patys užsitraukiame.

Citata Nr. 3479

Kas per greitai žengia į priekį, veikiai turės grįžti.

Citata Nr. 2316

Gera taisyklė, kai žodžiai paprasti, o jų prasmė gili.

Citata Nr. 2301

Iš visko, ką turi žmogus, geriausia yra akis, nes neslepia to, kas žmoguje bloga.

Citata Nr. 2270

Tinkamo elgesio kelias arti, bet žmonės pratę toli jo ieškoti.

banner