Author: Martinas Buberis

Citata Nr. 7504

Kiekviena klasikinė dvikova yra užmaskuotas "Dievo teismas"; kiekviena dvikova remiasi tikėjimu, kad žmonės gali vykdyti Dievo teismą.

Citata Nr. 6509

… būti žmogumi reiškia būti giminingam dievybei.

Citata Nr. 6214

Nežinau, nei kas yra viskas, nei kas yra niekas, ir viena, ir kita man atrodo nežmoniška ir išgalvota …

Citata Nr. 4814

Kiekvienas žmogus turi savyje ką nors vertingo, ko neturi niekas kitas.

Citata Nr. 3834

… beveik neįmanoma mąstyti sykiu (tegu ir priešpriešais), jei nėra bendros patirties …

Citata Nr. 3474

… individo egoizmas, vėliau – kolektyvo egoizmas, … galiausiai pavadinamas tikruoju vardu: neviltis.

Citata Nr. 2396

… tarp tiesos ir sėkmės nėra jokios iš anksto nustatytos harmonijos.

Citata Nr. 2364

Mat kai tarp žmonių įsiviešpatauja, kad ir bežodis, beatodariškumas (Rückhaltlosigkeit), tada įvyksta dialoginio žodžio sakramentas.

Citata Nr. 2321

Atsakomybė yra virkštelė, jungianti mus su kūrinija.

banner