Author: Marija fon Ebner-Ešenbach

Citata Nr. 7724

Kuo labiau tu save myli, tuo didesnis priešu pats sau tampi.

Citata Nr. 7208

Jaunystėje mokomės; senatvėje suprantame.

Citata Nr. 7120

Gerumas, jei jis beribis, nevertas vadintis gerumu.

Citata Nr. 6676

Paniekintas gailestis gali virsti žiaurumu, kaip paniekinta meile– neapykanta.

Citata Nr. 6043

Pasitikėjimas yra vyriškumas, ištikimybė – jėga.

Citata Nr. 5242

Gera knyga turi daugiau teisų, negu jos autorius ketino jų aprašyti.

Citata Nr. 4905

Dora tobulina papročius, o papročiai savo ruožtu–dorą.

Citata Nr. 4525

Jei nori išspręsti dviejų pareigų konfliktą, pasirinkt tą, kurią įvykdyti sunkiau.

Citata Nr. 3830

Didieji žmonės pasižymi tuo, kad iš kitų reikalauja daug mažiau nei iš savęs.

Citata Nr. 3471

Kuo labiau tu save myli, tuo didesniu priešu pats sau tampi.

Citata Nr. 1956

Tėvai sunkiausiai atleidžia savo vaikams ydas, kurias patys jiems įdiegė.

Citata Nr. 1942

Gera knyga turi daugiau tiesų, negu jos autorius ketino jų aprašyti.

Citata Nr. 1877

Daugelis žmonių mano, kad, pripažinus savo klaidą, nebūtina nuo jos atprasti.

Citata Nr. 1315

Kai viena moteris išmoko skaityti, pasaulyje atsirado moterų problema.

Citata Nr. 1210

Žmogus privalo būti savo valios valdovu ir savo sąžinės vergu.

Citata Nr. 630

Blogas tas vaikų auklėtojas, kuris neprisimena savo vaikystės.

Citata Nr. 220

Protingesnis nusileidžia. Tai nemirtingi žodžiai.Jais pagristas kvailystes viešpatavimas visame pasaulyje.

banner