Author: Margareta Tečer

Citata Nr. 6405

Nepasikliauk minios nuomone, mąstyk savo galva.

Citata Nr. 3669

Teigti, kad esi stiprus, taip pat nepridera, kaip ir sakyti, kad esi dama. Žmonės turi tai pamatyti patys.

banner