Author: Ciceronas

Citata Nr. 7802

Žmogui būdinga klysti, o mulkiui – užsispirti dėl savo klaidos.

Citata Nr. 7771

Turėti išminties nepakanka, dar reikia mokėti ja naudotis.

Citata Nr. 7746

Jei reik įstatymą pažeisti dėl valdžios, pažeisk jį, o apskritai vien tiesą gerbk.

Citata Nr. 7548

Dorovingi visi laimingi.

Citata Nr. 7511

Įsimylėjęs save varžovų neturi.

Citata Nr. 7193

… juk tai, ko netrokšti, tavęs ir neslegia.

Citata Nr. 7179

Laisvai gyvena tik tas, kuriam džiaugsmas atlikti savo priedermę.

Citata Nr. 7047

Namai, kuriuose nėra knygų, panašūs į kūną be sielos.

Citata Nr. 6867

Darbštus žemdirbys sodina medžius, kurių vaisių jis pats niekuomet nematys.

Citata Nr. 6846

Visas dorybės privalumas – veiksmas.

Citata Nr. 6812

Jei tik atsakymas švelnus, tai ir didžiausias piktumas savaime pranyksta.

Citata Nr. 6793

Būtina draugystės sąlyga – nekelti ir nevykdyti reikalavimų, prieštaraujančių garbingumui.

Citata Nr. 6745

Teisingumas yra iškilniausia dorybė.

Citata Nr. 6734

Klysti – žmogiška (lot. errare humanum est). – (Cicero, Philippica XII, 2).

Citata Nr. 6645

Nemokšiškumas – proto naktis, naktis be mėnulio ir be žvaigždžių.

Citata Nr. 6516

Kuo garbingesnis žmogus, tuo jis mažiau įtaria kitus negarbingumu.

Citata Nr. 6306

Tai, ką sukūrė poreikis, sumanyta seniau negu tai, ką sumanė malonumas.

Citata Nr. 6166

Stiprios, glaustos mintys labai padeda gyventi.

Citata Nr. 6162

.. didžiausias dalykas bičiulystėje yra laikyti save lygiu su žemesniaisiais.

Citata Nr. 6104

Niekuomet dar nebuvo poeto, kuris iškeltų kitą poetą aukščiau savęs.

Citata Nr. 6005

Žmogaus gerumas – įstatymų vadas.

1 2 3 4
banner