Author: Ciceronas

Citata Nr. 5888

Veidas – sielos atspindys.

Citata Nr. 5778

Vyriausybė yra kalbantis įstatymas, o įstatymas – nebyli vyriausybė.

Citata Nr. 5476

Istorija – tikras praeities liudininkas, tiesos šviesa, gyvoji atmintis.

Citata Nr. 5398

Pasaulyje nieko nėra gražesnio ir malonesnio už draugystę; išbraukti iš gyvenimo draugystę – tolygu atimti iš pasaulio saulės šviesą.

Citata Nr. 5386

Meilė tėvams – visų dorybių pamatas.

Citata Nr. 5166

Mat skirtingi charakteriai lemia skirtingus pomėgius, o šių nepanašumas bičiulius išskiria. Tad […] geri žmonės negali bičiuliautis su nedorėliais, o šie – su geraisiais, kaip tik dėl didžiausio skirtumo tarp vienų ir kitų būdo bei pomėgių.

Citata Nr. 4924

Reikia puoselėti draugystę, už ją nieko geresnio neturime.

Citata Nr. 4748

Mums brangūs tėvai, brangūs vaikai, artimi giminaičiai, bet visi meilės vaizdiniai jungiasi viename žodyje „Tėvynė“. Kuris doras žmogus suabejos numirti už ją, jeigu tuo gali atnešti jai naudos.

Citata Nr. 4678

Aš visų pirma galvoju, kad bičiulystė gali egzistuoti tiktai tarp gerų žmonių.

Citata Nr. 4637

Niekas taip nekenkia kaip dedamos viltys.

Citata Nr. 4629

Tikrą draugą nelaimėje pažinsi.

Citata Nr. 4518

Kuo žmogus doresnis, tuo labiau jis tiki kitų žmonių dorumu.

Citata Nr. 3832

… pitagoriečių pavyzdžiu lavindamas atmintį, vakarais prisimenu tai, ką per dieną pasakiau, išgirdau ar nuveikiau.

Citata Nr. 3342

… nėra nieko bjauriau už karą su žmogumi, su kuriuo artimai bičiuliavaisi.

Citata Nr. 1899

Didžiausia oratoriaus dorybė – ne tik pasakyti, ką reikia, bet ir nepasakyti to, ko nereikia.

Citata Nr. 1883

Akla ne tik pati laimės deivė Fortūna; ji dažnai padaro aklus ir tuos, kuriems suteikia laimę.

Citata Nr. 1858

Nesantūri, geisminga jaunystė perduoda senatvei susidėvėjusį kūną.

Citata Nr. 1836

Nėra bjauresnės kalbos už gyrimąsi.

Citata Nr. 1818

Narsumą seka garbė tartum šešėlis.

Citata Nr. 1738

Tas, kuris toks kurčias, kad net iš draugo nenori išgirsti tiesos, yra beviltiškas.

Citata Nr. 1702

Aš linkęs veikiau klysti su Platonu negu būti teisus su pitagoriečiais.

1 2 3
banner