Author: Ciceronas

Citata Nr. 6867

Darbštus žemdirbys sodina medžius, kurių vaisių jis pats niekuomet nematys.

Citata Nr. 6846

Visas dorybės privalumas – veiksmas.

Citata Nr. 6812

Jei tik atsakymas švelnus, tai ir didžiausias piktumas savaime pranyksta.

Citata Nr. 6793

Būtina draugystės sąlyga – nekelti ir nevykdyti reikalavimų, prieštaraujančių garbingumui.

Citata Nr. 6745

Teisingumas yra iškilniausia dorybė.

Citata Nr. 6734

Klysti – žmogiška (lot. errare humanum est). – (Cicero, Philippica XII, 2).

Citata Nr. 6645

Nemokšiškumas – proto naktis, naktis be mėnulio ir be žvaigždžių.

Citata Nr. 6516

Kuo garbingesnis žmogus, tuo jis mažiau įtaria kitus negarbingumu.

Citata Nr. 6306

Tai, ką sukūrė poreikis, sumanyta seniau negu tai, ką sumanė malonumas.

Citata Nr. 6166

Stiprios, glaustos mintys labai padeda gyventi.

Citata Nr. 6162

.. didžiausias dalykas bičiulystėje yra laikyti save lygiu su žemesniaisiais.

Citata Nr. 6104

Niekuomet dar nebuvo poeto, kuris iškeltų kitą poetą aukščiau savęs.

Citata Nr. 6005

Žmogaus gerumas – įstatymų vadas.

Citata Nr. 5964

Išmintis yra sielos sveikata, todėl išmintingus išmintinga gerbti.

Citata Nr. 5888

Veidas – sielos atspindys.

Citata Nr. 5778

Vyriausybė yra kalbantis įstatymas, o įstatymas – nebyli vyriausybė.

Citata Nr. 5476

Istorija – tikras praeities liudininkas, tiesos šviesa, gyvoji atmintis.

Citata Nr. 5398

Pasaulyje nieko nėra gražesnio ir malonesnio už draugystę; išbraukti iš gyvenimo draugystę – tolygu atimti iš pasaulio saulės šviesą.

Citata Nr. 5386

Meilė tėvams – visų dorybių pamatas.

Citata Nr. 5166

Mat skirtingi charakteriai lemia skirtingus pomėgius, o šių nepanašumas bičiulius išskiria. Tad […] geri žmonės negali bičiuliautis su nedorėliais, o šie – su geraisiais, kaip tik dėl didžiausio skirtumo tarp vienų ir kitų būdo bei pomėgių.

Citata Nr. 4924

Reikia puoselėti draugystę, už ją nieko geresnio neturime.

1 2 3
banner