Author: Makrobijus

Citata Nr. 4112

Geri įstatymai turi savo kilmę blogoje moralėje.

banner