Author: Seneka

Citata Nr. 7008

Dorybė savo esme patraukia visus į save, ji taip miela, kad net piktadariui būdinga laikyti save doru.

Citata Nr. 6999

Kas yra visur, to niekur nėra.

Citata Nr. 6975

Laimingo gyvenimo esmė yra tvirta ramybė ir nepajudinamas tikėjimas, o žmonės ieško progų nerimti ne nešdami savo naštą, o vilkdami savo naštą pavojingais gyvenimo keliais. Todėl jie nuolatos tolsta nuo tikslo ir kuo daugiau stengiasi, tuo labiau kliudo sau. Čia taip bėgant labirintu, skubantieji susipainioja.

Citata Nr. 6967

Nuo mažų klaidų lengva pereiti prie didelių ydų.

Citata Nr. 6899

Tėvas mane maitino. Jei teikiu jam tą patį, grąžinu daugiau, nes jis džiaugiasi ne tik tuo, kad yra maitinamas, bet kad maitinamas sūnaus, ir mano siela jam teikia daugiau džiaugsmo negu pats dalykas.

Citata Nr. 6890

Nors įgytos dorybės negali išnykti, todėl puoselėti jas lengva, tačiau įdiegti nepaprastai sunku, nes ligota siela bijo naujovių. Todėl reikia priversti to imtis, o paskui gydymas jau nebeskausmingas. Atgaivindamas jis teikia ir malonumo.

Citata Nr. 6883

Kaip iš pypkės viskas eina tik paprastiems, menkos prigimties žmoneliams, didžiavyrio klotis – paniekinti mirtingųjų nelaimes ir baubus. Troškimas visada būti laimingam, noras pereiti per gyvenimą su neapkandžiota siela yra antrosios daiktų prigimties pusės neišmanymas. Tu – didžiavyris. Bet iš kur aš apie tai sužinosiu, jei likimas tau neduoda galimybės parodyti narsą?

Citata Nr. 6876

Naudingiausia bus elgtis ramiai ir kuo mažiau kalbėtis su kitais, o daugiau su savimi. Pašnekesys turi tam tikros saldybės, kuri prisėlina ir suvilioja, išduodama paslaptis tarsi girtumas arba meilė.

Citata Nr. 6830

Apie paslaugą tegu pasakoja ne ją suteikusis, o jos sulaukusis.

Citata Nr. 6827

Niekinkite mirtį: ji arba jus užbaigia, arba perkelia kitur.

Citata Nr. 6819

Pradėdami darbus, turime derintis prie jėgų.

Citata Nr. 6807

Kad ir koks būtų apgailėtinas gyvenimas, sutik jį drąsiai ir gyvenk: nevenk jo ir nekeik. Jis ne toks blogas, koks tu pats.

Citata Nr. 6804

Kas gali būti kvailiau, kaip didžiuotis tuo, ką ne pats padarei?!

Citata Nr. 6800

Negali būti laimingas žmogus, žiūrintis tik savęs, viską kreipiantis savo naudai. Jeigu nori gyventi dėl savęs, gyvenk dėl kito. Šis stropiai ir šventai saugomas ryšys, kuris jungia žmones su žmonėmis ir rodo, kad esama kažkokio bendro žmonių giminės įstatymo, irgi labiausiai skatina ugdyti … draugystės ryšį.

Citata Nr. 6773

Reikia ramiai klausytis nemokšų riksmo.

Citata Nr. 6772

Niekas pasaulyje neužsitarnauja tokios pagarbos, kaip žmogus, kuris moka vyriškai iškentėti nelaimę.

Citata Nr. 6750

… tikėdamasis teisingiausio sprendimo, ruoškis neteisingiausiam.

Citata Nr. 6748

Svarbiausia dorovės sąlyga – troškimas tapti dorovingu.

Citata Nr. 6739

Kaikurių žmonių nelaimė – ne malonumų stoka, o patys malonumai.

Citata Nr. 6717

Kas įgyjama skaitant ir užsirašant, virsta kūnu ir krauju.

Citata Nr. 6684

Žiūrėkime, kokios dovanos teiktų daugiausiai malonumo, su kokiomis jų turėtojas dažniausiai susidurs, kad kiekvieną sykį, kai bus su jomis, mintyse būtų ir su mumis.

1 2 3 14
banner