Author: Seneka

Citata Nr. 6581

Nesakau, kad šventvagiškai elgiatės, užgauliodami dangų, bet bergždžiai stengiatės.

Citata Nr. 6538

… neturėti yra ne taip skausminga, kaip prarasti…

Citata Nr. 6483

Kai kurios ydos prasiskverbia į mus dorybių pavidalu.

Citata Nr. 6482

Du dalykai teikia sielai daugiausia stiprybės: ištikimybė tiesai ir pasitikėjimas savimi.

Citata Nr. 6476

Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems.

Citata Nr. 6474

Kikek tai įmanoma, pasirinkime laisvus nuo geismų draugus. Mat ydos šliaužia ir peršoka į kiekvieną šalia esantį ir kenkia prisilietus.

Citata Nr. 6453

Nė vienas iš tų, kuriuos į aukštas viršūnes iškėlė turtai ar pareigybės, nėra didis.

Citata Nr. 6445

… skaudančią sielą nuo nerimasties nukreipti gali tik arba protas, arba garbingas užsiėmimas.

Citata Nr. 6436

Kol galite, gyvenkite linksmai.

Citata Nr. 6422

Senatvėje nieko nereikia saugotis taip kaip tinginystės ir dykinėjimo.

Citata Nr. 6352

Išminčius nieko nedaro nenoromis. Jis išvengia prievartos, trokšdamas būtinybės.

Citata Nr. 6336

… nieko nesiimkite, dėl ko, akimirksniu gavę, galėtumėte stebėtis, jog pavyko.

Citata Nr. 6319

Ar ne per vėlu pradėti gyventi tuomet, kai reikia jį baigti?

Citata Nr. 6298

Kiekvienas gali surasti laimę, jeigu jos ieško ne išoriniuose dalykuose, bet savo sieloje.

Citata Nr. 6264

Ir po blogos rugiapjūtės reikia vėl sėti.

Citata Nr. 6244

Gyvenimas – kova.

Citata Nr. 6241

Giriu ir džiaugiuosi, kad tu, palikęs visus savo reikalus, nuolatos stengiesi užsiimti vienu – tobulinti savo dvasią.

Citata Nr. 6206

Tramdytojai ramiai liečia liūtų snukius, pašaras laukinius dramblius paverčia vergiškai paklusnius; nuolatinės, nepaliaujamos dovanos nugali net nesugebančias geradarysčių suvokti ir įvertinti būtybes. Jis neatsidėkojo už pirmąją geradarystę? Už antrąją padėkos. Užmiršo abi? Trečioji primins pamirštąsias.

Citata Nr. 6201

Kas padaro nuosprendį neišklausęs abiejų šalių, pasielgia neteisingai, nors tas nuosprendis būtų ir teisingas.

Citata Nr. 6199

Kas neturi vilčių, tas niekuomet dėl nieko nenusivils.

Citata Nr. 6195

Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas.

1 2 3 13
banner