Author: Seneka

Citata Nr. 6352

Išminčius nieko nedaro nenoromis. Jis išvengia prievartos, trokšdamas būtinybės.

Citata Nr. 6336

… nieko nesiimkite, dėl ko, akimirksniu gavę, galėtumėte stebėtis, jog pavyko.

Citata Nr. 6319

Ar ne per vėlu pradėti gyventi tuomet, kai reikia jį baigti?

Citata Nr. 6298

Kiekvienas gali surasti laimę, jeigu jos ieško ne išoriniuose dalykuose, bet savo sieloje.

Citata Nr. 6264

Ir po blogos rugiapjūtės reikia vėl sėti.

Citata Nr. 6244

Gyvenimas – kova.

Citata Nr. 6241

Giriu ir džiaugiuosi, kad tu, palikęs visus savo reikalus, nuolatos stengiesi užsiimti vienu – tobulinti savo dvasią.

Citata Nr. 6206

Tramdytojai ramiai liečia liūtų snukius, pašaras laukinius dramblius paverčia vergiškai paklusnius; nuolatinės, nepaliaujamos dovanos nugali net nesugebančias geradarysčių suvokti ir įvertinti būtybes. Jis neatsidėkojo už pirmąją geradarystę? Už antrąją padėkos. Užmiršo abi? Trečioji primins pamirštąsias.

Citata Nr. 6201

Kas padaro nuosprendį neišklausęs abiejų šalių, pasielgia neteisingai, nors tas nuosprendis būtų ir teisingas.

Citata Nr. 6199

Kas neturi vilčių, tas niekuomet dėl nieko nenusivils.

Citata Nr. 6195

Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas.

Citata Nr. 6187

Ankstesnės kartos mums paliko ne tiek parengtus atsakymus į klausymus, kiek pačius klausimus.

Citata Nr. 6173

Kas yra visur, to nėra niekur.

Citata Nr. 6134

Dauguma didžiųjų autorių sako, jog filosofija turi tris dalis: dorovės, gamtos ir protavimo būdo. Pirmoji tobulina sielą; antroji tyrinėja visų daiktų esmę; trečioji atskleidžia teiginių savybes, sandarą, įrodymų rūšis, kad vietoj tiesos neįsėlintų melas.

Citata Nr. 6114

Išminčiaus jausmai visų atžvilgiu tokie kaip gydytojo ligonių atžvilgiu.

Citata Nr. 6096

Visko bijote kaip mirtingi, visko trokštate kaip nemirtingi.

Citata Nr. 6070

Kai oras ramus, kiekvienas gali būti vairininku.

Citata Nr. 6064

Gamta savo vaikus augina, neapleidžia. Kadangi patikimiausia yra artimiausia globa, kiekvienas pavestas pats sau.

Citata Nr. 5999

Svarbu ne ką, o kaip pakelti.

Citata Nr. 5993

Kai siela ilgai siekia ką nors aprėpti ir, beeidama paskui tą didybę, nuvargsta, tą daiktą pradedame vadinti begalybe.

Citata Nr. 5978

Svetimas ydas turime prieš akis, o savas – už nugaros.

1 2 3 13
banner