Author: Seneka

Citata Nr. 7518

Didžiausia godumo blogybė – nedėkingumas.

Citata Nr. 7514

Niekuomet laimė nėra iškėlusi žmogaus į tokią aukštumą, kad jam nebūtų reikėję draugo.

Citata Nr. 7505

Savo tikslu pasirinkime aukščiausiąjį gėrį, prie kurio veržtumės, į kurį žvelgtume atlikdami kiekvieną darbą – kaip jūrininkai, nusistatantys kryptį pagal kokią nors žvaigždę. Gyvenimas be tikslo yra klaidžiojimas.

Citata Nr. 7487

… mokykimės ramiai būti skolingi už geradarystes ir laukti progos atsirteisti, o ne dirbtinai ją sukurti. Neužmirškime, jog geismas kuo skubiau išsilaisvinti nuo įsipareigojimo yra nedėkingumo savybė. Mat niekas mielai neatlygina to, už ką nenoromis jaučiasi skolingas, ko širdis netraukia pas save laikyti, ką vadina našta, o ne dovana.

Citata Nr. 7474

Neleista kenkti tėvynei, vadinasi, ir piliečiui, nes jis pats yra tėvynės dalis…

Citata Nr. 7442

Skurdžius ne tas, kuris mažai turi, bet tas, kuris trokšta daugiau turėti.

Citata Nr. 7422

Likimas atima tik tai, ką buvo davęs.

Citata Nr. 7386

Nėra gėdingesnės vergijos už savanorišką.

Citata Nr. 7375

Mokytis dorybių – vadinasi, išsižadėti ydų.

Citata Nr. 7322

Išmintingam vyrui turtai tarnauja, kvailį – valdo…

Citata Nr. 7316

Be kovos ir narsa blėsta.

Citata Nr. 7289

Gera sveikata pareina nuo galvos: iš jos į visur driekiasi judėjimas, įtempimas arba sustingimas; jie priklauso nuo to, ar siela gyva, ar suragojusi.

Citata Nr. 7273

Sielos dieviškumo įrodymas yra žavėjimasis dieviškais dalykais: jie traukia ją ne kaip svetimi, bet kaip savi.

Citata Nr. 7256

Kol atidėliojame gyvenimą, jis ir praeina.

Citata Nr. 7253

Kaip mūsų iškvepiamas oras, perėjęs pro ilgo trimito vamzdžio susiaurėjimą ir išstumtas pro platesnę angą, sukelia skardesnį garsą, taip ir mūsų jausmus tyresnius padaro glausta eilėraščio eilutė. – „Laiškai Liucijui“.

Citata Nr. 7221

Nelaimė dažnai suteikia dingstį šaunumui.

Citata Nr. 7195

Tarp žmonių gyvenk taip, lyg Dievas tave matytų. Kalbėk su Dievu taip, lyg žmonės tave girdėtų.

Citata Nr. 7190

… išminčius visus – ir subrendusius, ir žilo plauko sulaukusius – laiko vaikais.

Citata Nr. 7165

Laimingas tas, kuriam pasisekė pajausti geriausia ir blogiausia, ką gali pasiūlyti likimas. Tas, kuris šaltakraujiškai iškentėjo likimo smūgius, nebijo nesėkmių.

Citata Nr. 7127

Kiekvienas kvailys kankinasi, niekindamas tai, ką turi.

Citata Nr. 7126

Gyvenimas ilgas vienu atveju: jei jo pakanka.

1 2 3 16
banner