Author: Seneka

Citata Nr. 7289

Gera sveikata pareina nuo galvos: iš jos į visur driekiasi judėjimas, įtempimas arba sustingimas; jie priklauso nuo to, ar siela gyva, ar suragojusi.

Citata Nr. 7273

Sielos dieviškumo įrodymas yra žavėjimasis dieviškais dalykais: jie traukia ją ne kaip svetimi, bet kaip savi.

Citata Nr. 7256

Kol atidėliojame gyvenimą, jis ir praeina.

Citata Nr. 7253

Kaip mūsų iškvepiamas oras, perėjęs pro ilgo trimito vamzdžio susiaurėjimą ir išstumtas pro platesnę angą, sukelia skardesnį garsą, taip ir mūsų jausmus tyresnius padaro glausta eilėraščio eilutė. – „Laiškai Liucijui“.

Citata Nr. 7221

Nelaimė dažnai suteikia dingstį šaunumui.

Citata Nr. 7195

Tarp žmonių gyvenk taip, lyg Dievas tave matytų. Kalbėk su Dievu taip, lyg žmonės tave girdėtų.

Citata Nr. 7190

… išminčius visus – ir subrendusius, ir žilo plauko sulaukusius – laiko vaikais.

Citata Nr. 7165

Laimingas tas, kuriam pasisekė pajausti geriausia ir blogiausia, ką gali pasiūlyti likimas. Tas, kuris šaltakraujiškai iškentėjo likimo smūgius, nebijo nesėkmių.

Citata Nr. 7127

Kiekvienas kvailys kankinasi, niekindamas tai, ką turi.

Citata Nr. 7126

Gyvenimas ilgas vienu atveju: jei jo pakanka.

Citata Nr. 7107

Niekas negimsta turtingas. Pasaulį išvydusiam žmogui liepta tenkintis pienu ir skuduru. Tokia pradžia, o vėliau mums nebepakanka ir karalysčių.

Citata Nr. 7105

Savo sugebėjimus žmogus gali pažinti tik juos išbandęs.

Citata Nr. 7093

Praradęs viltį nustosi bijoti.

Citata Nr. 7088

Kartais gėda draudžia tai, ko nedraudžia įstatymai.

Citata Nr. 7083

Pastovi ir pagrįsta tik to valdovo didybė, kurį visi žino esant ne tik virš kiekvieno, bet ir už kiekvieną.

Citata Nr. 7069

Ar pelnytai man tai atsitinka? jei pelnytai, tai nėra įžeidimas, tai teisinga, o jei nepelnytai, tegu rausta tie, kas elgiasi neteisėtai.

Citata Nr. 7027

Kam čia vardyti paskirus atvejus? Matydamas kunkuliuojantį forumą ar pilnutėlaitį Marso lauką, ar cirką, kur susirenka beveik visi, žinok ten esant tiek pat ydų, kiek žmonių. Tarp apsirengusiųjų togomis nėra taikos. Dėl menko pelno jie siekia vienas kito pražūties, kiekvienas gauna naudos tik nuskriaudęs kitą; laimingo nemėgsta, nelaimingą niekina, didesnieji juos kamuoja, jie kamuojami mažesniųjų. Tampomi priešingų norų, dėl lengvo malonumo ir grobio trokšta viską sunaikinti. Gyvenimas yra ne kas kita, kaip gladiatorių mokykla: su tais pačiais ir kartu geriama, ir kaunamasi. Tai žvėrių sambūris; tik tos pačios rūšies žvėrys saviškiams malonūs ir nedrasko gentainių, o žmonės sotinasi vieni kitus plėšydami. Apskritai nuo nebylių gyvulių jie skiriasi štai kuo: anie prijunksta prie juos šeriančių, o žmonių nuožmumas minta tais, kurie juos išmaitino.

Citata Nr. 7008

Dorybė savo esme patraukia visus į save, ji taip miela, kad net piktadariui būdinga laikyti save doru.

Citata Nr. 6999

Kas yra visur, to niekur nėra.

Citata Nr. 6975

Laimingo gyvenimo esmė yra tvirta ramybė ir nepajudinamas tikėjimas, o žmonės ieško progų nerimti ne nešdami savo naštą, o vilkdami savo naštą pavojingais gyvenimo keliais. Todėl jie nuolatos tolsta nuo tikslo ir kuo daugiau stengiasi, tuo labiau kliudo sau. Čia taip bėgant labirintu, skubantieji susipainioja.

Citata Nr. 6967

Nuo mažų klaidų lengva pereiti prie didelių ydų.

1 2 3 15
banner