Author: Leonardas da Vinčis

Citata Nr. 7203

Kur kas lengviau atsispirdi pradžioje nei pabaigoje.

Citata Nr. 6722

… liūdnas likimas laukia kiekvieno, kuris apdovanotas talentu, bet, užuot ugdęs ir tobulinęs savo gabumus, ima puikuoti, gėrėtis savimi ir dykinėti.

Citata Nr. 6280

Vynas keršija girtuokliui.

Citata Nr. 6075

Visas mūsų pažinimas prasideda nuo pojūčių. Įsivaizduojami daiktai, nepraėję pro pojūčius, tušti ir negimdo tiesos, nebent tik išmones.

Citata Nr. 5170

Išties žmogus žvėrių karalius, nes žiaurumu jam niekas neprilygsta. Mes gyvename kitų gyvybės sąskaita, esame vaikščiojantys kapinynai!

Citata Nr. 4673

Gamta niekada nelaužo savo įstatymų.

Citata Nr. 4516

Išmintis – patirties duktė.

Citata Nr. 3821

Visos kliūtys nugalimos atkaklumu.

Citata Nr. 3454

Kas ginčijasi remdamasis autoritetu, tas panaudoja ne savo protą, o greičiau atmintį.

Citata Nr. 2258

Dykūnui geriau valgyt neduok, o leisk pagražbyliauti. Mokėjimu apjuodinti kitus niekas su juo nesusilygins. Jis visada ras, kaip pateisinti savo tuščią buvimą.

Citata Nr. 2221

… kaip šiltas apdaras saugo nuo šalčio, taip kantrybė saugo nuo skriaudos. Ugdyk kantrybę, dvasios ramumą, ir skriauda, kad ir kokia aštri, tavęs nepasieks.

Citata Nr. 2181

Pagarba įgyjama ne jėga, o kilnumu ir gebėjimu dalytis paskutiniu kąsniu su vargstančiais.

Citata Nr. 2085

Laimė atitenka tam, kuris daug dirba.

Citata Nr. 2004

Valgymas be malonumo virsta nuobodžia mityba, o mokslas be aistros teršia atmintį. Jis nebepajėgia suvokti to, ką praryja.

banner