Author: Levas Tolstojus

Citata Nr. 7507

Niekada nesikreipk į kitą dėl to, ką gali padaryti pats.

Citata Nr. 7401

Būk geras ir stenkis, kad niekas nežinotų, jog tu geras.

Citata Nr. 7080

Aš žinau žmogaus gyvenime tik dvi nelaimes: sąžinės graužimą ir ligą.

Citata Nr. 6806

Niekas geriau už tai, ko žmogus gėdijasi ar nesigėdija, neparodo jo dorovinio tobulumo lygio.

Citata Nr. 6726

Auklėtojas turi nuodugniai pažinti gyvenimą, kad jam rengtų kitus.

Citata Nr. 6534

Žmogaus elgesys yra vardiklis, o nuomonė apie save – skaitiklis, kuo didesnis skaitiklis, tuo žmogus nemalonesnis.

Citata Nr. 6151

šaiškėjo tai, apie ką nuolat galvoju – apie valstybę: paprasčiausiai geras ir protingas žmogus negali būti valstybės nariu (piliečiu)“?

Citata Nr. 5882

Be meilės galima kapoti malkas, gaminti plytas, kalti geležį, tačiau be meilės negalima bendrauti su žmonėmis.

Citata Nr. 5521

Mylėti, vadinasi, gyventi gyvenimą to, kurį myli.

Citata Nr. 5380

Idealas – tai kelią nušviečianti žvaigždė. Be jos nėra aiškios krypties, o jei nėra krypties, nėra gyvenimo.

Citata Nr. 5235

Vienintelė sąlyga, nuo kurios priklauso sėkmė, yra kantrybė.

Citata Nr. 5205

Netikėkite žodžiais nei savo, nei kitų, tikėkite vien darbais tiek savo, tiek kitų.

Citata Nr. 5023

Jeigu žmonės valgytų tik labai išalkę ir maitintųsi paprastu, švariu ir sveiku maistu, jie nepažintų ligų ir jiems lengviau būtų valdyti savo sielą bei kūną.

Citata Nr. 4967

Įprotis dykinėti baisesnis už visas nelaimes.

Citata Nr. 4849

Neaiškus žodis visados būdingas neaiškiai minčiai.

Citata Nr. 4812

Dvasinę žaizdą, kaip ir fizinę, išgydo tik trykštanti vidinė gyvybės jėga.

Citata Nr. 4735

Be tiesumo negali būti ir gėrio.

Citata Nr. 4493

Bailus draugas blogiau už priešą, nes priešo saugaisi, o draugu pasikliauji.

Citata Nr. 3823

Paklydimas nenustoja būti paklydimu dėl to, kad juo vadovaujasi milijonai žmonių.

Citata Nr. 3455

Vynas <…> žudo žmonių sielas ir jų palikuonis.

Citata Nr. 1946

Kuo didesnis žmogaus protas ir išsilavinimas, tuo jo melas žalingesnis jam ir kitiems žmonėms

banner