Author: Lao Dzė

Citata Nr. 7582

Pergalę, pasiektą mūšyje, derėtų švęsti pagal gedulo apeigas.

Citata Nr. 7250

Jei liaudis mirties nepaiso, tai todėl, kad jos gyvenimas per sunkus.

Citata Nr. 7228

Tas, kas padarė man gyvenimą nuostabų, padarys nuostabią ir mano mirtį.

Citata Nr. 6877

Liaudis tampa užsispyrusi, kai jos vyriausieji per daug sumano.

Citata Nr. 6624

Tas, kuris kovoja dėl meilės, nugali.

Citata Nr. 5488

Geriausias lyderis yra tas, kurio aplinkiniai net nepastebi. Kai darbas yra atliktas, tikslas pasiektas, pavaldiniams atrodo, kad jie viską nuveikė patys.

Citata Nr. 4550

Tas, kuris vienodai apdairus tiek darbo pradžioje, tiek pabaigoje, nepralaimi.

Citata Nr. 3820

Nėra didesnės nedalios už nesugebėjimą pažint pilnatvę; nėra didesnio paklydimo už nepasotinamus troškimus. Tad laimė, pažinus pilnatvę, yra laimė visiems laikams.

Citata Nr. 3452

Tas, kuris žino, nekalba, o tas, kuris kalba, nežino.

Citata Nr. 1405

Didžioji išmintis lyg kvailumas; didžiausia gražbylystė lyg mikčiojimas.

Citata Nr. 1262

Retai kalbėti – štai kas atitinka prigimtį. Nes nei vėtra visą rytą nesiaučia, nei liūtis visą dieną netrunka.

Citata Nr. 1166

Sunkiausią pasaulio darbą nuo lengvo pradėti, o didžiausius darbus nuo smulkmenų.

Citata Nr. 946

Išmintingasis atmeta nesaikingumą, vengia ištaigos ir atsisako pertekliaus.

Citata Nr. 909

Naudokimės gyvenimu ne veikdami, o būdami.

Citata Nr. 731

Žmogus, turintis išorinės drąsos drįsta mirti. Žmogus, turintis vadinės drąsos drįsta gyventi.

Citata Nr. 688

Nėra didesnės nelaimės kaip nežinoti savo aistros ribų.

Citata Nr. 534

Gerai eiti, vadinasi, nepalikti paskui save nei vėžių, nei pėdsakų. Gerai kalbėti, vadinasi, nei daryti klaidas, nei rizikuoti sulaukti priekaištų.

banner