Author: Kung Sun Jangas

Citata Nr. 7756

Jei baudžiant sunkūs nusikaltimai bus laikomi sunkiais, o lengvi nusižengimai – lengvais, tai lengvieji niekada nesibaigs ir nepavyks išnaikinti sunkiųjų.

Citata Nr. 7586

įstatymas, išleistas neatsižvelgiant į sąlygas, kuriomis gyvena liaudis, nebus veiksmingas.

Citata Nr. 7020

Nėra nei valdovo, kuris mokėtų tvarką visam laikui įvesti, nei šalies, kuri suirutės būtų nežinojusi.

Citata Nr. 6202

Lipšnumas ir pataikavimas– tai nusikaltimo auklės.

Citata Nr. 6135

Kai reikia daugelio laikytis taisyklių, šalis suirutėje skęsta. Tvarka viešpatauja, kai vienos reikia laikytis taisyklės.

Citata Nr. 5751

Jei liaudis stipresnė už įstatymą, šalyje viešpatauja savivalė.O jei įstatymas už liaudį stipresnis, didėja armijos galia.

Citata Nr. 5001

Šalis, kuri moka tapti galiūne, bet paskui nemoka savo galios riboti, pati užsitraukia antpuolius.

Citata Nr. 4564

Pradėto darbo rūpesčiais nedera su žmonėmis dalytis, bet žmonės privalo turėti teisę džiaugtis jo pabaiga.

Citata Nr. 3818

Žmogaus prigimtis linksta į darną. Aplinkybės ją stumia į netvarką.

Citata Nr. 1953

Jei dori bus skiriami valdininkai, jiems pavaldūs žmonės savo giminaičius apgaubs meile. Bet jei bus paskirti blogi valdininkai, žmonės mylės įstatymą.

Citata Nr. 1797

Jei šalį norima gerai valdyti, įstatymai turi būti aiškūs.

Citata Nr. 1008

Stripios valstybės trokšta užgrobti svetimas žemes, o silpnos tik ginasi.

Citata Nr. 759

Tas, kuris rūpinasi aukščiausiu tikslu, neturi taikstytis su nuvalkiotais požiūriais.

Citata Nr. 260

Įstatymas yra meilės liaudžiai išraiška, o apeigos padaro, kad reikalai eitųsi gerai.

Citata Nr. 129

Laipsniai ir apdovanojimai – kario garbėtroškos tikslas.

banner