Author: Chalilis Džibranas

Citata Nr. 7465

Mylintieji apglėbia tai, kas yra tarp jų, o ne viens kitą.

Citata Nr. 7290

Vyrai, neatleidžiantys moterims mažų jų nuodėmių, niekad nesidžiaugs jų didžiom dorybėm.

Citata Nr. 6939

Būti dosniam reiškia duoti daugiau nei gali. Būti išdidžiam – imti mažiau, negu tau reikia.

Citata Nr. 6565

… draugystėje be žodžių gimsta visos mintys, visi troškimai, visos viltys, ir jais dalijamasi su tyliu džiaugsmu širdyje.

Citata Nr. 6383

O mylėti gyvenimą per darbą – tai priartėti prie pačių gyvenimo paslapties gelmių.

Citata Nr. 6071

Kuo giliau į jūsų esybę įsismelkia liūdesys, tuo daugiau džiaugsmo galite savyje sutalpinti.

Citata Nr. 5604

Darbas – tai meilė, kuri visiems matoma. Ir jeigu jūs negalite dirbti su meile, būtų geriau, kad paliktumėte savo darbą ir, sėdėdami prie šventyklos vartų, prašytumėte išmaldos tų, kurie dirba su džiaugsmu.

Citata Nr. 5550

Galbūt žmonių mirtis yra vestuvių puota angelams.

Citata Nr. 5540

Kasdienis jūsų gyvenimas – jūsų šventykla ir jūsų religija.

Citata Nr. 4722

Meilė turi vieną troškimą – išsipildyti.

Citata Nr. 4511

… grožis yra gyvenimas, nuimąs skraistę nuo savo švento veido.

Citata Nr. 3808

Vien savo šešėlį tematai, kai atsuki nugarą saulei.

Citata Nr. 3441

Gyvenimo atspindys jūsų sieloje ne mažesnis už patį gyvenimą.

Citata Nr. 2298

Meilė, kuri kasdien neatgimsta, kasdien numiršta.

Citata Nr. 2012

Kai dirbate, jūs esat fleita, kurios širdyje valandų šnabždesys virsta muzika.

Citata Nr. 1865

… tik išsiskyrimo valandą pažįsta meilė savo gelmes.

Citata Nr. 706

Meilė yra šydas tarp dviejų mylimųjų.

Citata Nr. 490

Kiekvienas vyras myli dvi moteris; viena yra jo vaizduotės kūrinys, o kita dar negimusi.

Citata Nr. 427

Mes nesuprasime viens kito, kol nesupaprastinsim kalbos iki septynių žodžių.

Citata Nr. 239

Meilė – šviesos žodis parašytas šviesos ranka šviesos puslapyje.

Citata Nr. 118

Kai vyro ranka paliečia moters ranką, jie abu paliečia amžinybės širdį.

banner