Author: Kalidasa

Citata Nr. 4357

Dideli protai visada veržiasi aukščiau.

banner