Author: Kaari Utrio

Citata Nr. 6521

Su sunkumais susiduria tos moterys, kurios neprisitaiko, tos kurios trokšta dar kai ko: žinių, valdžios, nepriklausomybės, savos valios, tos, kurios suvokia dalykus kitaip negu kiti.

Citata Nr. 3657

Moterų gyvenimo tikslas ne laimė – svarbu išlikti gyvai ir atlikti pareigą visuomenei.

banner