Author: Juvenalis

Citata Nr. 7215

Gamta nesako vieno, o išmintis – kito.

Citata Nr. 3807

Vargingam keliautojui net baisiausias plėšikas nebaisus.

Citata Nr. 2934

Sveikame kūne – sveika siela.

Citata Nr. 2792

Sąžiningumas yra giriamas, bet badauja.

Citata Nr. 2762

Išmintis – likimo nugalėtoja.

Citata Nr. 2705

Išore pasitikėti negalima.

Citata Nr. 2688

Išmintis įveikia likimą.

Citata Nr. 2687

Nė viena dorybė neatperka ydų.

Citata Nr. 2534

Išminčiai svetima tai, kas prieš prigimtį eina.

Citata Nr. 2460

Išmintingas nepraranda saiko net tada, kai daro gerus darbus.

Citata Nr. 2444

Nė vienas blogas žmogus nebūna laimingas.

banner