Author: Chose Ortega I Gasetas

Citata Nr. 7580

Kiekvienas gyvenimas – tai pastangos ir kova už teisę būti pačiu savimi.

Citata Nr. 5859

Kai buvęs idealas tampa kasdienine tikrove, jis neišvengiamai žūva.

Citata Nr. 5264

Mokslas yra mąstymo sugebėjimas, ieškantis tiesos dėl pačios tiesos.

Citata Nr. 5110

Moters pašaukimas, jei ji yra tik moteris, – būti konkrečiu vyro idealu (apžavais, iliuzija). Ne daugiau, bet ir ne mažiau… Taigi visa slypi toje magiškoje apžavėjimo dovanoje.

Citata Nr. 3340

Tikroji gyvenimo pilnatvė – ne pasitenkinimo ramybė, o tikslo siekimo procesas, jo įtvirtinimo akimirka.

Citata Nr. 3138

Šiandieną mes jau nežinome, kas rytoj nutiks pasaulyje ir tai slapčia mus džiugina, nes tik netikėtumai, tik visko horizontai yra tikrasis gyvenimas, tikroji gyvenimo pilnatvė.

banner