Author: Chorchė Luisas Borchesas

Citata Nr. 7299

Mes lengvai susitaikome su tikrove, gal todėl, kad intuityviai jaučiame: niekas nėra tikra.

Citata Nr. 5925

Skirtingai negu Newtonas ar Schopenhaueris, jūsų protėvis netikėjo absoliučiu ar vieningu laiku. Jis tikėjo begalybe laikų, svaiginančiai augančiu tinklu išsiskiriančių, susiliejančių ir paralelių laikų. Šis laiko tinklas – kurio gijos priartėja viena prie kitos, išsišakoja, susipina ar nepaiso viena kitos per amžius – apima kiekvieną galimybę. Daugumoje tų laikų mes neegzistuojame. Kai kuriuose esate jūs, bet ne aš, kituose esu aš, o jūsų nėra, dar kituose esame abu.

Citata Nr. 5774

Ilgų knygų kūrimas – skrupulinga ir alinanti beprotybė: per penkis šimtus puslapių dėstomos mintys, kurias galima pasakyti per pora minučių. Verčiau apsimesti, kad tos knygos jau yra parašytos, ir pateikti jų santrauką, įvertinimą.

Citata Nr. 5426

… nėra tokio įvykio, nors ir koks menkas jis atrodytų, kuriame neglūdėtų visa pasaulio istorija su josios begaline priežasčių ir padarinių grandine.

Citata Nr. 3829

Rašymas – tai ne daugiau nei valdomos svajonės. – „Daktaro Broudžio ataskaita“.

Citata Nr. 3339

Geras eiles dera skaityti balsu.

Citata Nr. 2341

… klasikinė visų šalių ir tautų literatūra yra tikras laiko ženklas ir jos nepaisydami mes nubausime patys save.

Citata Nr. 2186

Juk kalba – taip pat citatų sistema.

Citata Nr. 2134

Dvi dabar beveik pamirštos aistros – muzika ir metafizika – padėjo man drąsiai ir net pakiliai atlaikyti pačius sunkiausius metus.

Citata Nr. 2081

Po nežabotų vilčių meto, kaip papratai, atėjo beribė neviltis.

Citata Nr. 2054

… kiekvienas žmogus yra dievybės projektuojamas organas pasauliui jausti.

banner