Author: Jonas Jablonskis

Citata Nr. 7818

Kalba yra didis, tautos statytas paminklas.

Citata Nr. 6435

Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti.

Citata Nr. 3136

Tautos kalba yra ne vienų jos žodžių, gražių ir negražių, rinkinys – ne pats jo žodynas. Tautos kalba yra visa, kas atskiriesiems jos žodžiams gyvybės ir galingumo duoda.

banner