Author: Džonas Miltonas

Citata Nr. 7604

Visas pasaulis buvo jų, – galėjo rinktis kur ilsėtis, o Dievo apvaizda buvo jų palyda. Ranka rankon susikibę atsargiai ir lėtai jie tęsė savo vienišą kelionę per Edeną. – „Prarastasis rojus“, 12 knyga.

Citata Nr. 6810

Puolęs angele, būt silpnam – / Prastas reikalas ir tik kančia,/ gerai įsidėmėk, tau lemta niekad nedaryti gero, / Vien blogis tau vienintelė palaima. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.

Citata Nr. 6801

Kaip krito! Ir kaip pasikeitė tai, kas palaimintoj šviesos karalystėj apdovanotas nepaprastu švytėjimu užtemdydavo miriadus ryškius.

Citata Nr. 6637

Gerais ketinimais ir pragaras grįstas.

Citata Nr. 5498

Meilės kivirčai dažnai pasibaigia maloninga santaika. – „Samsonas kovotojas“.

Citata Nr. 5412

Dėl žmogaus pirmojo nepaklusnumo ir vaisiaus nuo uždrausto medžio, kurio skonis atvedė mirtį į šį pasaulį, ir visas mūsų kančias praradus Edeną.

Citata Nr. 5406

Kalbuosi su tavim ir pamirštu, kad gyvių laikas. – „Prarastasis rojus“, 4 knyga.

Citata Nr. 5084

Proto šaltumas išsklaidė aistras.

Citata Nr. 4623

Protas yra savarankiška būtis, galinti padaryti iš pragaro rojų, o iš rojaus – pragarą.

Citata Nr. 3751

Žaltys – klastingiausias iš visų gyvių lauke.

Citata Nr. 3359

Milijonai dvasių vaikšto žeme mums nematant, kai būname budrūs, ir kai užmiegam.

Citata Nr. 1498

Protas turi savo valią ir jis pats gali iš dangaus sukurti pragarą arba iš pragaro dangų.

Citata Nr. 1451

Žaltys – klastingiausias iš visų gyvių lauke. – „Prarastasis rojus“, 9 knyga.

Citata Nr. 853

Geriau pragare valdyti, nei danguj patarnauti.

Citata Nr. 355

Kol kas neprarado jo kūnas švytėjimo, / Neatrodė archangelu puolusiuoju / Nesimatė aptemusio šlovės troškimo. – „Prarastasis rojus“, 1 knyga.

banner